Necropola de la Cernica. Brățări din inventarul funerar al mormintelor

Cercetări Arheologice 30.2, 2023, 433-456
https://doi.org/10.46535/ca.30.2.02Necropola de la Cernica. Brățări din inventarul funerar al mormintelor

The Cernica necropolis. Bracelets from the funeral inventory of the tombs

Authors: Camelia-Mirela Vintilă

Keywords:

Cernica; necropolă; obiecte de podoabă; brățări; Spondylus; Glycym

Cernica; necropolis; personal adornments; bracelets; Spondylus; Glycymeris

Abstract:

Brățările de Spondylus și Glycymeris, descoperite în necropola de la Cernica – Mănăstirea Iezerul, aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București fac obiectul acestui studiu. Conform monografiei și carnetelor de săpătură aceste podoabe au fost descoperite (fiind depuse ca ofrandă funerară) la un număr de 11 defuncți.

Urmele de uzură observate la o parte dintre obiecte sunt consecința purtării în timpul vieții indivizilor, obiectele nefiind create exclusiv pentru a fi depuse ca inventar funerar.


The Spondylus and Glycymeris bracelets, discovered in the necropolis of Cernica – Iezerul Monastery, located in the collections of the Bucharest Municipality Museum, are the subject of this study. According to the monograph and the excavation field notes, these ornaments were found (being deposited as a funeral offering) on a number of 11 deceased.

The use-wear marks observed on some of the objects are the consequence of wear during the lives of the individuals, these objects were not created exclusively to be deposited as a funerary inventory.

Download: PDF


How to cite: Camelia-Mirela Vintilă, Necropola de la Cernica. Brățări din inventarul funerar al mormintelor, Cercetări Arheologice, Vol. 30.2, pag. 433-456, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.2.02


Bibliography


 1. Cantacuzino, Gh. 1961. Carnet de șantier 11/1961, Arhiva Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Bucureşti.
 2. Cantacuzino, Gh. 1962. Carnet de șantier 12/1962, Arhiva Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Bucureşti.
 3. Cantacuzino, Gh. 1963. Carnet de șantier nr. 24/1963, Arhiva Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Bucureşti.
 4. Cantacuzino, Gh. 1964. Carnet de șantier nr. 15/1964, Arhiva Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Bucureşti.
 5. Cantacuzino, Gh. 1965. Carnet de șantier nr. 40/1965, Arhiva Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Bucureşti.
 6. Cantacuzino, Gh. grund M244C . Arhiva Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Bucureşti.
 7. Cantacuzino, Gh. 1964. Fond Gh. Cantacuzino, Dosar 235/1963-1964, Arhivele Naţionale ale României.
 8. Cantacuzino, Gh. I. und Morintz, S. 1963. Die Jungsteinzeitlichen funde in Cernica (Bukarest). Dacia VII: 27-89.
 9. Cantacuzino, Gh. I. și Morintz, S. 1968. Descoperirile arheologice de la Cernica şi importanţa lor pentru cunoaşterea vechilor culturi din ţara noastră. București. MIM VI: 7-26.
 10. Cantacuzino, Gh. I. și Fedorovici C. 1971. Morminte de femei decedate în timpul naşterii din necropola neolitică de la Cernica. București. MIM VIII: 37-53.
 11. Ciocănel, C.-M. 2015. Teză de doctorat. Arhiva Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Bucureşti.
 12. Comşa, E. 1974. Nouvelles données sur l’évolution de la culture Dudeşti (phase Cernica). Dacia XVIII: 9-18.
 13. Comşa, E. 1975. Nouvelles données relatives à la phase Bolintineanu de la culture Boian (à la lumière des fouilles de l’aglomération de Cernica). Dacia XIX: 19-26.
 14. Comşa, E. 1978a. Descoperiri neolitice de pe teritoriul Bucureştilor. Izvoare arheologice bucureştene, Bucureşti: 16-20.
 15. Comşa, E. 1978b. Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României. SCIV (A) 29, 1: 7-31.
 16. Comşa, E. 1981. Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureştilor. CAB III: 19-30.
 17. Comşa, E. 1992. Despre datarea necropolei neolitice de la Cernica. CAB IV: 31-36.
 18. Comşa, E. și Cantacuzino Gh. 2001. Necropola neolitică de la Cernica. București. Editura Academiei Române.
 19. Kogălniceanu, R. 2005. Utilizarea testului X2 în arheologie. Studiu de caz – necropola neolitică de la Cernica. ArhMold XXVIII: 265-302.
 20. Mărgărit, M. 2019. Personal adornments in the prehistory of the northern Danube area from aesthetic to socio-cultural symbol. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun.
 21. Mărgărit, M. și Vintilă, C.-M. 2015. New information from old collections. Reevaluation of personal adornments made of hard animal materials from the necropolis of Cernica. SP 12: 81-115.
 22. Mărgărit, M. și Dimache, M. 2019. Personal adornments discovered in the Boian funerary contexts: necropolis of Sultana-Valea Orbului (Călărași County, Romania). SP 16: 15-39.
 23. Necrasov, O., Cristescu, M., Botezatu, D. și Miu, G. 1990. Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României, ArhMold XIII: 173-224.
 24. Nicolăescu-Plopşor, D. și Wolski, W. 1975. Elemente de demografie şi ritual funerar la populaţiile vechi din România, Bucureşti: Editura Academiei RSR.
 25. Moscalu, E. 1973. Locuirea getică de la Cernica. SCIV 24, 2: 291-298.
 26. Popescu, D. 1962. Săpăturile arheologice din R. P. R. în anul 1961. SCIV 1, XIII: 201-215.
 27. Popescu, D. 1963. Săpăturile arheologice din R. P. R. în anul 1962. SCIV 2, 15: 451-465.
 28. Popescu, D. 1964. Săpăturile arheologice din Republica Populară Română în anul 1963, SCIV 4, 15: 551- 567.
 29. Straton, S., Griffiths, S., Kogălniceanu, R., Simalcsik, A., Morintz, A., Ștefan, C.E., Dumitrașcu, V., Ramsey, C. B., Nehlich, O., Beavan, N., Borić, D. și Whittle, A. 2018. The emergence of extramural cemeteries in Neolithic southeast Europe: a formally modeled chronology for Cernica, Romania, RADIOCARBON: 1-28.
 30. Șerbănescu, D. 2002. Observații preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana, jud. Călărași, CCDJ XIX: 69-86.
 31. Şerbănescu, D., Androne, O. și Soficaru, A. 2004. Sultana – Valea Orbului, CCA. Campania 2003, cIMEC: 321- 322.
 32. Şerbănescu, D., Nica, T., Comşa, A. și Mecu, L. 2008. 168. Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, CCA. Campania anului 2007. A XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Iaşi, 14-17 mai 2008, cIMEC: 294-295.
 33. Vintilă C.-M. 2018. Inele din os descoperite în necropola de la Cernica-Mănăstirea Iezerul, RCAN IV: 13-33.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License