Surface researches on the valley of the Frăsinet river (Frăsinetul de Pădure village, Dobrosloveni commune, Olt County). I

Cercetări Arheologice 30.2, 2023, 409-432
https://doi.org/10.46535/ca.30.2.01Surface researches on the valley of the Frăsinet river (Frăsinetul de Pădure village, Dobrosloveni commune, Olt County). I


Authors: Sabin Popovici Iulia Răbîncă Laurenţiu Comănescu Valentin Voicilă Gavrilă Pălcău

Keywords:

Frăsinet; ceramics; excision; cult table; Vădastra culture

Abstract:

Archaeological researches developed on the Frăsinetului River valley, Dobrosloveni commune, in December 2021, revealed close up to a private lake, situated in the north-east of the Frăsinet village, a very rich area in archaeological remains. Here were discovered a lot of pottery fragments belonging of different prehistoric cultures, roman period and medieval age. Among these pottery fragments, we remark some fragments belonging to Vădastra culture with various types of decoration as: excision, incision, grooved types and pottery with incisions and Vinča points. Among Vădastra pottery discovered here, in the mentioned point, we remark a fragment probably from a cult table, decorated with incisions and Vinča points. We consider that, probably, in the mentioned area, was an important settlement of Vădastra culture. Also, we remember that here (Dobrosloveni and Fărcașele communes, Olt County) were attested a lot of important settlements of Vădastra culture. These settlements are published and are considered as reference settlements for the mentioned culture.

Download: PDF


How to cite: Sabin Popovici, Iulia Răbîncă, Laurenţiu Comănescu, Valentin Voicilă, Gavrilă Pălcău, Surface researches on the valley of the Frăsinet river (Frăsinetul de Pădure village, Dobrosloveni commune, Olt County). I, Cercetări Arheologice, Vol. 30.2, pag. 409-432, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.2.01


Bibliography


 1. Andreescu, R.-R., Moldoveanu, K. și Popovici, S. 2011. Neo-eneoliticul în județul Olt. Stadiul cercetărilor arheologice. Muzeul Oltului 1: 15-34.
 2. Berciu, D. 1939. Arheologia preistorică a Olteniei. Arheologia Olteniei 18 (101-103): 37-49.
 3. Coteț, P. 1957. Câmpia Olteniei. Studiu geomorfologic. București: Editura Academiei.
 4. Mateescu, C. 1970. Săpături arheologice la Vădastra (1960-1966). Materiale și Cercetări Arheologice 9: 67-75.
 5. Grecu, F. 2010. Geografia Câmpiilor României. Note de curs I. București: Universitatea din București.
 6. Nica, M. 1970. Asupra originii şi dezvoltării culturii Vădastra de la Fărcaşele (jud.Olt). Historica 1: 31-51.
 7. Nica, M. 1971. Evoluția culturii Vădastra pe baza descoperirilor de la Hotărani-Fărcaşele (Jud. Olt). Historica 2: 5-33.
 8. Nica, M. 1972. Cercetări arheologice de suprafață pe valea Tesluiului. Contribuții Istorice 1: 202-217.
 9. Nica, M. 1976. La culture de Dudeşti en Olténie. Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Nouvelle Série 20: 97-103.
 10. Nica, M. 1981. Grădinile, o nouă așezare a neoliticului timpuriu în SE Olteniei. Arhivele Olteniei. Serie Nouă 1: 27-39.
 11. Popovici, S. 2023. Raport de evaluare de teren pe teritoriul U.A.T. Dobrosloveni, sat Frăsinetu-Valea Pârâului Frăsinet. Raport întocmit de arheolog specialist dr. Sabin Popovici, responsabil de șantier.
 12. Răbîncă, I. și Popovici, S. 2020. Cercetări arheologice de suprafață în zona Caracal (I). Oltenia. Studii și Comunicări. Seria Arheologie-Istorie 27: 105-128.
 13. Simulescu, D.-A. 2019. Studiul geografic al terenurilor nisipoase din câmpia Romanaţiului. Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea din București.
 14. Ştefan, C.E. 2018. Notă asupra unor materiale preistorice de la Romula (Reșca, județul Olt). Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 10: 109-130.
 15. Tătulea, C.M. 1994. Romula-Malva. București: Editura Museion.
 16. Tudor, D. 1978. Oltenia Romană. Ediția a IV-a. București: Editura Academiei.
 17. *** File 12. Raport asupra săpăturilor arheologice de la Fărcașele, Hotărani, Reșca, Potopini, 1. Cercetări științifice pe teren. Rapoarte-săpături, Arhiva Muzeului Romanațiului Caracal.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License