Descoperiri monetare antice din România (VIII)

Cercetări Arheologice 30.1, 2023, 355-378
https://doi.org/10.46535/ca.30.1.19Descoperiri monetare antice din România (VIII)

Ancient coin finds from Romania (VIII)

Authors: Delia Moisil

Keywords:

monedă, tezaur, antichitate, Roma, Dacia, Dobrogea, Sarmizegetusa Regia, Transilvania, România, analize XRF, aur, argint, bronz, tetradrachme, denar, vârf de săgeată, semne premonetare

coin, hoard, ancient, Rome, Dacia, Dobrogea, Sarmizegetusa Regia, Transylvania, Roumania, XRF analyses, gold, silver, bronze, tetradrachme, denarius, arrowhead, premonetary signs

Abstract:

Această cronică numismatică prezintă o serie de descoperiri monetare sau premonetare pentru care locul exact de descoperire nu poate fi precizat, constituind împreună un bun exemplu al consecințelor unei intervenții prea târzii în colectarea datelor privind locul și circumstanțele descoperirii: Dobrogea Passim (în sudul litoralului românesc?), 7+1 piese, probabil din același tezaur de vârfuri de săgeată de bronz de tip scitic sau semne premonetare; 1 tetradrahmă de tip Thasos, găsită în România, fără loc de descoperire precizat, posibil parte a unui tezaur; 5 tetradrahme de tip Thasos crestate (de tipul celor din tezaurul de la Şieu-Odorhei, jud. Bistrița Năsăud), provenind din Transilvania, găsite cu siguranță împreună, într-un tezaur; 3 drahme Dyrrhachium, foarte probabil parte a unui tezaur monetar cu denari republicani, posibil din zona Munții Orăștiei; 49 de denari romani republicani și imperiali, parte a unuia sau mai multor loturi de tezaure de denari romani, posibil din zona Munții Orăștiei; 3 monede de bronz emise pentru Traian, probabil de pe teritoriul provinciilor romane din țara noastră, fără detalii suplimentare.

Acestor piese li se adaugă un stater de aur de tip Koson fără monogramă provenind dintr-un tezaur de la Sarmizegetusa Regia (Dealul Muncelului).


This numismatic chronicle presents a number of monetary or premonetary finds for which the exact place of finding cannot be specified: Dobrogea Passim (in the south of the Romanian coast?), 7+1? pieces, probably from the same hoard of bronze Scythian arrowheads and premonetary signs; 1 Thasos tetradrachm, found in Romania, no place specified, possibly part of a hoard; 5 notched Thasos tetradrachms from Transylvania (of the same type as in Șieu-Odorhei hoard), certainly found together in a hoard; 3 Dyrrhachium drachms, most probably part of a monetary hoard with Republican denarii, possibly from the Orăștiei Mountains area; 49 Roman Republican and Imperial denarii, part of one or more Roman denarii hoards, possibly from the Orăștiei Mountains area too; 3 bronze coins issued for Trajan, probably from the Roman provinces in Romania, without further details.

To these pieces is added a gold stater of Koson type, without monogram, from a hoard at Sarmizegetusa Regia (Dealul Muncelului).

Download: PDF


How to cite: Delia Moisil, Descoperiri monetare antice din România (VIII), Cercetări Arheologice, Vol. 30.1, pag. 355-378, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.1.19


Bibliography


 1. Ceka, H., 1972. Questions de numismatique illyrienne avec un catalogue des monnaies d’Apollonie et Durrhachium. Tirana.
 2. Anja Hellmuth, Horse, Bow and Arrow – A Comparison between the Scythian Impact on the Mediterranean and on Eastern Middle Europe, Mediterranean Review, vol. 7, nr. 1 (iunie 2014), p. 1-138.
 3. LRBC: Carson, R., Hill, P. și Kent, J., 1976. Late Roman Bronze Coinage, Londra.
 4. MIR: Woytek, B., 2010. Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (Moneta Imperii Romani, 14). Viena.
 5. Moisil, D., 2012. Descoperiri monetare antice și bizantine din România (IV), în Cercetări numismatice, 18, p. 293-322.
 6. Preda, C. și Marinescu, Gh., 1983-1985. Contribuţii la circulaţia monetară din Dacia în sec. I î.e.n. – tezaurul de la Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa Năsăud, în BSNR, 131-133, p. 19-68.
 7. RIC 12: Sutherland, C. H. V.,1984. The Roman Imperial Coinage, vol. 1, ediție revizuită: From 31 BC to AD 69. Spink and Son, Londra.
 8. RIC 2: Mattingly, H. și Sydenham, E. A., 1968. The Roman Imperial Coinage, vol. 2: Vespasian to Hadrian, Spink and Son, Londra.
 9. RIC 22.1: Carradice, I. A. și Buttrey, T. V., 2007. The Roman Imperial Coinage, vol. 2, 1, ediția a 2-a revizuită: From AD 69-96 Vespasian to Hadrian. Spink, Londra.
 10. RIC 22.3: Abdy, R. A. și Mittag, P. F., 2019. The Roman Imperial Coinage, vol. 2, 3: From AD 117-138 Hadrian. Spink, Londra.
 11. RIC 3: Mattingly, H. și Sydenham, E. A., 1930. The Roman Imperial Coinage, vol. 3: Antoninus Pius to Commodus. Spink and Son, Londra.
 12. RIC 4: Mattingly, H. și Sydenham, E. A., 1936. The Roman Imperial Coinage, vol. 4, 1: Pertinax to Geta. Spink and Son, Londra.
 13. Strack, P. L., 1931. Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts, vol. 1: Die Reichsprägung zur Zeit des Traian. Stuttgart.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License