Cercetări arheologice la Vitănești „Măgurice” (2009-2019)

Cercetări Arheologice 29.2, 2022, 455-476
https://doi.org/10.46535/ca.29.2.02Cercetări arheologice la Vitănești „Măgurice” (2009-2019)

Archaeological research at Vitănești "Măgurice" (2009-2019)

Authors: Radian-Romus Andreescu Katia Moldoveanu Ion Torcică Pavel Mirea Andreea Bîrzu

Keywords:

așezare tip tell, cultura Gumelnița, construcții, vetre, ceramică.

tell settlement, Gumelnița culture, constructions, hearths, pottery.

Abstract:

Cercetările arheologice în așezarea de tip tell de la Vitănești „Măgurice” au început în anul 1993, fiind subsumate unui obiectiv general care vizează cunoașterea principalelor caracteristici ale locuirii neo-neolitice din zona Teleormanului. Campaniile desfășurate între anii 2009-2019 au urmărit mai multe obiective. Primul dintre ele a vizat finalizarea cercetării ultimului nivel de locuire, Gumelnița B1, al așezării. Al doilea obiectiv l-a constituit începerea cercetărilor următorului nivel de locuire, prin săpături efectuate în ambele sectoare ale așezării. De asemenea, o campanie a fost dedicată cercetării locuirii din apropierea tell-ului, în punctul „Vitănești II”. Articolul de față reprezintă o trecere în revistă a principalelor rezultate ale cercetărilor din ultimul deceniu. Astfel, cercetările din sectorul de nord-est al așezării (Sy) au vizat mai multe construcții, precum și o zonă cu o mare concentrare de material osteologic aflată la marginea așezării. În această suprafață au fost descoperite, pe ultimul nivel de locuire, patru construcții incendiate, puternic deranjate de intervenții ulterioare. În marginea de nord-vest a așezării, o zonă cu o mare concentrare de artefacte din corn, ar fi putut aparține unui atelier de prelucrare a acestui material. Inventarul arheologic este bogat: vase întregibile in situ, numeroase unelte din corn, os, silex, greutăți din lut, râșnite, figurine. Între acestea se remarcă un pandantiv de aur, un vas antropomorf, precum și o figurină cu ochii figurați prin două bucăți de scoică. Sub acest nivel au fost descoperite resturile destul de inconsistente ale altor construcții, unele incendiate, care semnalează o locuire anterioară ultimei secvențe de existență a așezării de pe „Măgurice”. Ultimele campanii s-au concentrat în sectorul Sx, având ca obiectiv principal identificarea urmelor de locuire anterioare ultimei secvențe de locuire a așezării. Au fost cercetate două suprafețe, H-L și M-R, ce au relevat o situație complexă. Astfel, în suprafața H-L cercetările au scos la lumină resturile unei construcții neincendiate, care pe baza fragmentelor ceramice descoperite ar aparține nivelului Gumelnița A2. În restul suprafeței au fost descoperite numeroase materiale arheologice, aglomerare ce continuă și în suprafața alăturată, M-R. Se pare că această zonă a așezării a fost liberă de construcții o perioadă de timp destul de mare, ceea ce a permis acumularea unei mari cantități de materiale arheologice. Descoperirea cea mai interesantă din suprafața M-R este reprezentată de resturile incendiate ale unei locuințe, cu indicativul L18, iar lângă ea o vatră (sau cuptor) cu o modalitate de construcție inedită. Locuința avea un inventar bogat, format dintr-o aglomerare de râșnițe și numeroase vase in situ.


The archaeological excavations at Vitănești “Măgurice” tell-settlement began in 1993 encompassed in a larger objective which targets learning the main characteristics of the neo-eneolithic habitation in the Teleorman River area. The 2009-2019 excavation seasons pursued several objectives. The first was accomplishing the research of the last settlement layer, Gumelnița B1. The second objective was starting the research on the next settlement layer, by digging up both sectors. One campaign, in 2012, was dedicated to researching an off-tell settlement, discovered in 1999, named “Vitănești II”. This article reviews the main results of research over the last decade. Thereby, the research carried out in the northeast sector (Sy) targeted several buildings and a large area of animal bones located at the edge of the settlement. Four burnt buildings belonging to the last habitation level, strongly deteriorated by late interventions, were found in this surface. An area with a heavy concentration of antler materials was found in the north-west side of the settlement, which could have been a workshop for processing antlers. The archaeological inventory is very rich, consisting of: in situ vessels, many antler-, bone-, and flint- artifacts, loom weights, grinding stones, and figurines. Among these are some remarkable finds: a gold pendant, an anthropomorphic vessel, and a figurine with eyes made of two pieces of shell. The rather inconsistent remains of the buildings, some of which were burnt, were discovered underneath this level, pointing to a prior habitation to the last existence sequence of the settlement on “Măgurice”. The last campaigns focused on the Sx sector, having as main goal identifying the remains of habitation prior to the last known habitation layer. The two researched surfaces, H-L and M-R revealed a complex situation. Thereby, the researches revealed the remains of an unburnt building in H-L surface, indicating that it belonged to Gumelnița A2 level, based on the ceramic fragments. Many archaeological artifacts were discovered in the rest of the H-L surface, concentration of materials that also continued in the nearby surface, M-R. Because no buildings have existed in this area for a long time, a large amount of archaeological material has accumulated. The most interesting find made in the M-R surface is represented by the remains of a burnt building, coded L18, and next to it, a hearth (or oven) with a novel way of construction. The building had a rich inventory made out of an assemblage of grinding stones and many in situ vessels.

Download: PDF


How to cite: Radian-Romus Andreescu, Katia Moldoveanu,Ion Torcică, Pavel Mirea, Andreea Bîrzu, Cercetări arheologice la Vitănești „Măgurice” (2009-2019), Cercetări Arheologice, Vol. 29.2, pag. 455-476, 2022, doi: https://doi.org/10.46535/ca.29.2.02


Bibliography


 1. Andreescu, R.R. 2002. Plastica antropomorfă gumelnițeană. Analiză primară. București: Muzeul Național de Istorie a României.
 2. Andreescu, R.R. 2005. Valea Teleormanului. Mediul și comunitățile umane în mil. V a.Chr. Cultură și civilizație la Dunărea de Jos 22: 141-150.
 3. Andreescu, R.R. 2006. Considerații asupra decorului statuetelor gumelnițene. Cercetări Arheologice 13: 159-171. DOI: https://cercetari-arheologice.ro/articol/ca13_06.
 4. Andreescu, R.R. 2009. The decor of the statuettes belonging to Gumelnita culture (mil V B.C.), Journal of Archaeomythology 5: 16-28.
 5. Andreescu, R.R. 2012. Reprezentări ornitomorfe descoperite în așezarea de la Vitănești ‘Măgurice’, jud. Teleorman. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 4: 47-52.
 6. Andreescu, R.R., și Borțun, C. 1995. Vitănești, Măgurice, com. Purani, jud. Teleorman. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994: 100.
 7. Andreescu, R.R. and Mirea P. 2000. Uncommon practice of Gumelnița. Zoomorphic clay figurines modelling. Cercetări Arheologice 11: 611-613.
 8. Andreescu, R.R. and Mirea P. 2008. Tell Settlements: a pattern of landscape occupation in the Lower Danube, in A. Whittle, D. Hofmann, and D.W. Bailey (eds.) Living well toghether, Settlement and materiality in the Neolithic of South-East and central Europe: 28-34. Oxford: Oxbow Books.
 9. Andreescu R.R. și Moldoveanu K. 2011. Considerații privind vetrele din așezarea gumelnițeană de la Vitănești “Măgurice”, jud. Teleorman. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 3: 103-117.
 10. Andreescu R.R. și Moldoveanu K. 2013. Note asupra unui complex descoperit în așezarea eneolitică de la Vitănești, jud. Teleorman. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 5: 143-154.
 11. Andreescu R.R. și Moldoveanu K. 2017. Pandantive din lut descoperite în așezarea eneolitică de la Vitănești, jud. Teleorman. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 9: 29-40.
 12. Andreescu R.R. and Moldoveanu K. 2019. Looking around the tell-settlements. A view from Southern Romania. Studii de Preistorie 16: 97-112.
 13. Andreescu, R.R., Borțun, C. și Mirea, P. 1996. Vitănești, Măgurice, com. Purani, jud. Teleorman. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995: 136.
 14. Andreescu, R., Mirea, P. și Apope, Ș. 2003. Cultura Gumelnița în vestul Munteniei. Cercetări Arheologice 12: 71-87.
 15. Andreescu R.R., Mirea P. și Apope Ș. 2011. Dinamica locuirii neo-eneolitice pe valea Teleormanului, Cultură și civilizație la Dunărea de Jos 16-17: 29-32.
 16. Andreescu, R.R., Mirea, P. și Zaharia, P. 2000. Vitănești, com. Purani, jud. Teleorman, punct Măgurice, în C. Borș, I. Oberländer-Târnoveanu, Fl. Vasilescu și T. Vasilescu (ed.) Cronica Cercetărilor Arheologice din România: campania 1999: 113.
 17. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K. și Mirea, P. 2006. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, în M.V. Angelescu și F. Vasilescu (ed.), Cronica Cercetărilor Arheologice din România: campania 2005: 395-396.
 18. Andreescu, R., Haită, C., Pavel, M. și Zaharia, P. 2001. Vitănești, com. Purani, jud. Teleorman, în M.V. Angelescu, C. Borș, I. Oberländer-Târnoveanu, (ed.) Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000: 271-272.
 19. Andreescu, R. R., Mirea, P., Moldoveanu, K., și Torcică, I. 2009a. Noi descoperiri în așezarea gumelnițeană de la Vitănești “Măgurice”. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria arheologie 1: 75-92.
 20. Andreescu, R., Pătrașcu, I., Mirea, P. și Zaharia, P. 1998. Vitănești, punct Măgurice, com. Purani, jud. Teleorman, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997: 85-86.
 21. Andreescu, R., Pătrașcu, I., Mirea, P. și Zaharia, P. 1999. Vitănești, com. Purani, punct Măgurice, jud. Teleorman., Cronica Cercetărilor Arheologice din România: campania 1998: 130-131.
 22. Andreescu, R.R., Borțun, C., Mirea, P., Zaharia, P. și Pătrașcu, I. 1997. Vitănești, com. Purani, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996: 78-79.
 23. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Mirea, P., Bălășescu, A., Radu, V. și Haită, C. 2007. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: campania 2006: 392.
 24. Andreescu, R.R., Haită, C., Bălășescu, A., Radu, V., Mirea, P., Apope, Ș., Zaharia, P. și Moldoveanu, K. 2003. Vitănești, com. Purani, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Teleor 007, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: campania 2002: 338-339.
 25. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Mirea, P. și Torcică, I. 2017. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2016: 154-155. Institutul Național al Patrimoniului.
 26. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Haită, C., Bălășescu, A., Radu, V., Mirea, P., Apope, Ș., Zaharia, P. și 2004. Vitănești, com. Purani, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Teleor 007, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: campania 2003: 368-369.
 27. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Bîrzu, A., Radu, V., Haită, C., Mirea, P., și Torcică, I. 2019. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2018: 248-250.
 28. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Bîrzu, Radu, V., Haită, C., Mirea, P., și Torcică, I. 2020. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2019: 435-438.
 29. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Bîrzu, Radu, V., Haită, C., Mirea, P., și Torcică, I. 2021. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2020: 543-546.
 30. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Roaită, F., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Torcică, I. și Dumitru, M. 2015. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2014: 150-151.
 31. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Torcică, I., Mirea., P., Dumitru, M., Zaharia, P. și Bîrzu, A. 2010. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2009: 205-206..
 32. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Torcică, I., Mirea., P., Dumitru, M., Zaharia, P. și Bîrzu, A. 2011. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2010: 152.
 33. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Torcică, I., Mirea., P., Dumitru, M., Zaharia, P. și Nica, T. 2009b. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2008: 229-230.
 34. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Torcică, I., Dumitru, M., Roaită, F. și Pitiș, R. 2012. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, în M.V. Angelescu (ed.) Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2011: 167-168.
 35. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Mirea, P., Torcică, I., Zaharia, P., Dumitru, M., Roaită, F. și Pitiș, R. 2013. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2012: 137-138.
 36. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Bîrzu, A., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Mirea, P., Torcică, I. și Popovici, S. 2018. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2017: 151-152.
 37. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Florea, M., Roaită, F., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Torcică, I., Dumitru, M., și Pitiș, R. 2014. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: Campania 2013: 155-156.
 38. Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Olariu, C., Bălășescu, A., Radu, V., Haită, C., Mirea, P., Torcică, I., Zaharia, P. și Dumitru, M. 2008. Vitănești, com. Vitănești, jud. Teleorman. Punct Măgurice, Cronica Cercetărilor Arheologice din România: campania 2006: 327-328.
 39. Andreescu, R.R., Oanță-Marghitu, S., Haită, C., Bălășescu, A., Moise, D., Radu, V., Mirea., P., Zaharia, P., Lazăr, C., Dragoman, A., Bailey, D.W., Mills, S., Trick, S., Macklin, M., Howard, A., Thissen, L., Jordanova, M., și Bogaard, A. 2002. Măgura-Lăceni-Vitănești (com Măgura, com. Orbeasca, sat Lăceni, com. Purani, sat Vitănești), jud. Teleorman Punctele: Lăceni – „Valea Cioroaica”, Măgura (Cla 2), Măgura-Bran (Cla 001), Măgura-Buduiasca (Teleor 003), Vitănești (Teleor 007), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001: 197.
 40. Anthony D.W., 2010. The Rise and Fall of Old Europe, in: D.W. Anthony and J.Y. Chi (eds.) The lost world of old Europe: the Danube Valley, 5000-3500 BC: 29-57. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 41. Bailey D.W., Andreescu R, Howard A.J., Macklin M.G. and Mills S. 2002. Alluvial Landscape in temperate Balkan Neolithic: transition to tells, Antiquity 76: 349-355.
 42. Balasse, M., Evin, A., Tornero, C., Radu, V., Fiorillo, D., Popovici, Andreescu, R., Dobney, K, Cucchi, T., and Bălășescu, A. 2016. Wild, domestic and feral? Investigating the status of suids in the Romanian Gumelnița (5th mil. cal BC) with biogeochemistry and geometric morphometrics. Journal of Anthropological Archaeology 42: 27-36.
 43. Bălășescu, A. 2014, Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 44. Bălășescu, A. și Radu, V. 2003, Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vitănești (jud. Teleorman): nivelul Gumelnița B1. Cercetări arheologice XII: 375-387.
 45. Bălășescu, A., Radu, V. și Moise, D. 2005. Omul și mediul animal între mileniile VII-IV î.e.n. la Dunărea de Jos: 60-61; 211-225, Târgoviște: Ed. Cetatea de Scaun.
 46. Bîrzu, A. 2019. Notă asupra unui fragment de vas gumelnițean cu atribute antropomorfe descoperit la Vitănești, jud. Teleorman. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria arheologie 11: 15-21.
 47. Bem, C. 2001. A Special Type of Aeneolithic Dwelling. Unicum or Deficiency of Conservation? Studii de preistorie 1: 153-192.
 48. Bréhard, S., and Bălășescu A. 2012. What’s behind the tell phenomenon? An archaeozoological approach of Eneolithic sites in Romania. Journal of Archaeological Science 39, 10: 3167-3183.
 49. Catalog 1989. Le premier or de l’humanité en Bulgarie, 5e millénaire [catalog de expoziție], ed. Eluère, C., Musée des antiquités nationales, St-Germain-en-Laye: Paris.
 50. Crandell, O., Ionescu, C., and Mirea, P. 2016. Neolithic and Chalcolithic stone tools used in ceramics production: Examples from the south of Romania. Journal of Lithic Studies 3, 1: 241-258.
 51. Dănilă, C. 2014. Pictura cu grafit – o abordare experimentală. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 6: 151-199.
 52. Dumitrescu, Vl. 1925. Les fouilles de Gumelnița, Dacia: Revue d’archéologie et d’histoire ancienne 2: 29-103.
 53. Dumitrescu, Vl. 1965. Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături din așezarea neolitică târzie de la Căscioarele. Studii și Cercetări de istorie Veche 16, 2: 215-237.
 54. Dumitrescu, Vl. 1966. Gumelnița. Sondajul stratigrafic din 1960, Studii și Cercetări de istorie Veche 17, 1: 51-99.
 55. Haită, C. 2001. Studiu sedimentologic preliminar asupra locuirii neo-eneolitice din Valea Telermanului, zona Lăceni-Vitănești. Southern Romania Archaeological Project, campania 2000, Studii de Preistorie 1: 47-58.
 56. Marinescu-Bilcu, S. 2007. “Greutăți” decorate din aria Gumelnița. Studii de Preistorie 4: 87-103.
 57. Mărgărit, M., Andreescu, R.R., Moldoveanu, K., Mirea P. and Torcică I. 2022. Assembling raw materials, techniques and artifacts: antler industry from the Chalcolithic settlement of Vitănești-Măgurice (Romania). Archaeologica Bulgarica 26, 1: 25-56.
 58. Moldoveanu, K., 2007. Considerații asupra locuințelor gumelnițene. Musaios 12: 57-70.
 59. Moldoveanu, K., 2008. O categorie aparte de materiale descoperite în așezarea gumelnițeană de la Vitănești. Musaios 13: 51-58.
 60. Moldoveanu, K., 2012. Un capac cu mâner antropo-zoomorf descoperit la Vitănești ‘Măgurice’, jud. Teleorman, Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 4: 53-57.
 61. Nikolov, V. 2019. Methodological issues in the exploration of prehistoric settlement sites and houses. Papers of BAS Humanities and Social Sciences 6: 3-12.
 62. Rosetti, D.V. 1938. Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnhügel bei Bukarest. Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst 12: 29-50. Verlag Walter de Gruyter.
 63. Reingruber, A. 2015. Absolute and relative chronologies in the lower Danube area during the 5th millennium BC. in: S. Hansen, P. Raczky, A. Anders and Agathe Reingruber (eds.) Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea: chronologies and technologies from the 6th to the 4th millennium BCE: 301-324. Bonn: Habelt-Verlag.
 64. Ștefan C. E., 2010. Settlement types and enclosures in the Gumelnita culture. Târgoviște: Ed. Cetatea de Scaun.
 65. Torcică, I. 2010. Observații asupra unor vase gumelnițene cu perforații din tell-ul de la Vitănești ‘Măgurice’, jud. Teleorman. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 2: 99-105.
 66. Torcică, I. 2012. Piese de tipul ‘coarne de consecrație’ descoperite în așezările Vitănești ‘Măgurice’ (jud.Teleorman) și Surdulești (jud. Argeș), Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 4: 59-69
 67. Torcică, I. 2017a. Un tip aparte de vase descoperite în structurile de locuire Gumelnița B1 din tell-ul Vitănești- Măgurice, jud. Teleorman, Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 9: 41-56.
 68. Torcică, I., 2017b. Observații preliminare privind utilajul litic cioplit din tell-ul de la Vitănești (jud Teleorman), Moussaios 21: 27-43.
 69. Torcică, I., 2018a. Ceramica pictată din tell-ul de la Vitănești–Măgurice (jud. Teleorman). Mousaios, 22: 29-45.
 70. Torcică, I., 2018b. Greutăți de lut decorate din tell-ul de la Vitănești-Măgurice, jud. Teleorman, Studii de Preistorie 15: 107-126.
 71. Torcică, I., 2018c. Vârfuri de săgeată și suliță din arealul sud-vestic al culturii Gumelnița, Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 10: 187-205.
 72. Torcică, I. 2019. Unburned loom weightsfrom Vităneșyi-Măgurice, tell settlement (Teleorman County, Southern Romania), Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 11: 23-34.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License