Cercetări interdisciplinare în siturile arheologice din secolele IV-III a. Chr. din preajma localitătii Cogâlniceni (raionul Rezina, Republica Moldova)

Cercetări Arheologice 29.1, 2022, 13-34
https://doi.org/10.46535/ca.29.1.01Cercetări interdisciplinare în siturile arheologice din secolele IV-III a. Chr. din preajma localitătii Cogâlniceni (raionul Rezina, Republica Moldova)

Interdisciplinary research at the archaeological sites of the 4th-3rd centu ries BC near the village of Cogâlniceni (Rezina district, Republic of Moldova)

Authors: Aurel Zanoci Mihail Băț Andrei Asăndulesei Vitalie Sochircă Felix Adrian Tencariu Tatiana Nagacevschi

Keywords:

spațiul est-carpatic, sec. IV-III a. Chr., fortificație, așezări deschise, cercetări interdisciplinare

Eastern Carpathian area, the 4th-3rd centuries BC, hillfort, open settlements, interdisciplinary research

Abstract:

În spațiul est-carpatic, în urma cercetărilor arheologice, au fost documentate numeroase situri arheologice atribuite comunităților getice din sec. IV-III a. Chr. De regulă, acestea erau concentrate în „aglomerări”, care constau din fortificații, așezări deschise și, mai rar, necropole. O asemenea „aglomerare” a fost cercetată recent în preajma satului Cogâlniceni, raionul Rezina, Republica Moldova.

Aici, într-un cadru natural favorabil, au funcționat patru așezări și o fortificație, care, conform materialelor recuperate, pot fi încadrate în sec. IV-III a. Chr. O atenție sporită în procesul de cercetare a fost acordată fortificației din punctul „Cetățuie”, unde au fost realizate prospecțiuni aeriene și măsurători geofizice, precum și un sondaj arheologic. Rezultatele obținute au demonstrat caracterul de „refugiu” al acestei fortificații, care putea adăposti, în caz de pericol, comunitățile din așezările deschise din preajmă.


In the Eastern Carpathian area, as a result of archaeological research, many archaeological sites were discovered, which were attributed to the Getae communities of the 4th-3rd centuries BC. They are usually concentrated in “agglomerations”, which consist of hillforts, open settlements and, less often, necropolises. Such an “agglomeration” was recently investigated near Cogâlniceni village in the Rezina district, Republic of Moldova.

Here, in a favorable natural environment, there were four settlements and a hillfort, which, according to the materials found, can be dated to the 4th-3rd centuries BC. Particular attention in the process of research was paid to the hillfort “Cetățuie”, where aerial and geophysical surveys were carried out, as well as a trial trench. The results obtained indicate that this hillfort served as a refuge, which sheltered the communities from the surrounding open settlements in times of danger.

Download: PDF


How to cite: Aurel Zanoci, Mihail Băț, Andrei Asăndulesei, Vitalie Sochircă, Adrian-Felix Tencariu, Tatiana Nagacevschi, Cercetări interdisciplinare în siturile arheologice din secolele IV-III a. Chr. din preajma localitătii Cogâlniceni (raionul Rezina, Republica Moldova), Cercetări Arheologice, Vol. 29.1, pag. 13-34, 2022, doi: https://doi.org/10.46535/ca.29.1.01


Bibliography


 1. Arnăut, T. 2003. Vestigii ale sec. VII-III a. Chr. în spaţiul de la răsărit de Carpaţi. Chişinău: Centrul Editorial – Poligrafic al USM.
 2. Bazarciuc, V.V. 1980. Cetatea geto-dacică de la Bunești (jud. Vaslui). Acta Moldaviae Meridionalis II: 61-80.
 3. Băț, M., Serbinov, S. și Chitic, V. 2021. Prospecţiuni arheologice în bazinul inferior al Cogâlnicului (raionul Rezina), in: A. Zanoci (ed.) Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie (Chişinău, 4 iunie 2021). Rezumatele comunicărilor: 28-30. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM.
 4. Băț, M. und Zanoci, A. 2021. Chronologisch relevante Funde aus Befestigungen der vorrömischen Eisenzeit in der Mikroregion Saharna (Mittel-Dnestr-Gebiet), in: E. Sava, V. Iarmulschi, A. Zanoci, M. Băț und O. Munteanu (Hrsg.) Die Chronologie der vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit in Mittel- und Sudosteuropa: Probleme und Perspektiven. Humboldt-Kolleg: Chronologie in den archäologischen Forschungen (Chişinău, 08.-09. November 2018): 11-45. Chișinău-Berlin: Bons Offices.
 5. Berzovan, A. 2018. Observații privind cetatea getică de la Cotnari – „Dealul Cătălina” (jud. Iași), in: L. Munteanu, C.-D. Nicola și G.M. Talmațchi (ed.) Studia numismatica et archaeologica. In honorem magistri Virgilii Mihailescu[1]Bîrliba oblate: 325-334. București – Piatra-Neamț: Editura Academiei Române – Editura „Constantin Matasă”.
 6. Berzovan, A. 2019. Cetăți din epoca fierului în zona nordică a Podișului Central Moldovenesc (sec. V-III î. Hr. Acta Musei Tutovensis. Istorie veche și arheologie XV: 77-101.
 7. Florescu, A. 1971. Unele considerațiuni asupra cetăților traco-getice (hallstattiene) din mileniul I î.e.n. de pe teritoriul Moldovei. Cercetări Istorice 2: 103-118.
 8. Florescu, A. și Florescu, M. 2005. Cetăţile traco-getice din secolele VI-III a. Chr. de la Stânceşti (jud. Botoşani). Târgovişte: Cetatea de Scaun.
 9. Haheu, V. 1998. Cercetări arheologice la cetatea traco-getică Alcedar – La Cordon din raionul Şoldăneşti. Revista Arheologică 2: 111-135.
 10. Haheu, V. 2008. Sisteme de fortificaţii traco-getice la est de Carpaţi. Chişinău: [s. n.].
 11. Hîncu, I. 1987. Drevneyshie pamyatniki rodnogo kraya (gorodishcha severnoy Moldavii). Kishinev: Știința.
 12. Hîncu, I. 1993. Cetăţi antice şi medievale timpurii din Republica Moldova. Chişinău: Universitas.
 13. Kašuba, M., Haheu, V. și Leviţki, O. 2000. Vestigii traco-getice pe Nistrul Mijlociu. Bucureşti: Vavila Edinf.
 14. Levinschi, A. și Vlasenco, I. 2013. Înmormântarea getică prin incineraţie din aşezarea medievală Poiana I. Tyragetia, serie nouă XXII, 1: 329-334.
 15. Leviţki, O. 1993. Repertoriul monumentelor arheologice din Republica Moldova. Raionul Rezina. Chişinău. Arhiva Muzeului Național de Istorie a Moldovei, nr. inv. 33.
 16. Mihailescu, C., Sochircă, V., Constantinov, T., Ursu, A., Boboc, N., Boian, I., Begu, A. și Munteanu, A. 2006.
 17. Mediul geografic al Republicii Moldova. Vol. I: Resursele naturale. Chişinău: Știința.
 18. Munteanu, O. 2015. Landscape and Getic populations in the upper course of the Botna river, in: A. Zanoci, P. Ettel and M. Băţ (eds.) Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium (Saharna, July 24th-26th, 2014): 63-80. Chişinău: Bons Offices.
 19. Niculiță, I., Arnăut, T., Nicic, A. și Corobcean, A. 2016. Așezări deschise și situri fortificate pe promontoriul Saharna Mică, in: I. Niculiță, A. Zanoci și M. Băț, Evoluția habitatului din microzona Saharna în epoca fierului: 249-304. Chișinău: Bons Offices.
 20. Niculiță, I., Matveev, S. și Nicic, A. 2019. Cercetările sitului arheologic Potârca din Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”. Chișinău: Cartdidact.
 21. Niculiță, I., Teodor, S. și Zanoci, A. 2002. Butuceni. Monografie arheologică. Bucureşti: Vavila Edinf.
 22. Niculiţă, I., Zanoci, A. și Arnăut, T. 2008. Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu (siturile din zona Saharna). Chişinău: Bons Offices.
 23. Niculiţă, I., Zanoci, A. și Băţ, M. 2016. Evoluţia habitatului din microzona Saharna în epoca fierului. Chişinău: Bons Offices.
 24. Niculiță, I. și Zanoci, A. 2017. Practici funerare la traco-geții din spațiul pruto-nistrean. Istros XXIII: 171-206.
 25. Niculiță, I., Zanoci, A., Băț, M. și Dulgher, V. 2019. Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina (2017-2019). Tyragetia, serie nouă XIII, 1: 253-322.
 26. Niculiţă, I., Zanoci, A. și Băţ, M. 2020. Obiecte de cult din aşezările getice de la Hansca (Raionul Ialoveni, Republica Moldova), in: I. Cândea (ed.) The Thracians and Their Neighbours in Antiquity: Archaeology and History. Studies in Honor of Valeriu Sîrbu at his 70th Anniversary: 359-416. Brăila: Istros.
 27. Romanovskaya, M.A. 1975. Oboronitel’nye sooruzheniya gorodishcha Rudi, in: Noveyshie otkrytiya sovetskikh arkheologov, II: 29-31. Kiev: [s. n.].
 28. Sochircă, V., Matveev, S., Corobcean, A. și Vornic, Vl. Habitatul uman din mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr. în bazinul râului Cogâlnic. Revista Arheologică, serie nouă XVI, 2: 106-123.
 29. Șovan, O. L. și Ignat, M. 2005. Aşezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, jud. Botoşani. Târgovişte: Cetatea de Scaun.
 30. Teodor, S. 1999. Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î. Hr. Consideraţii generale şi repertoriu arheologic. Bucureşti: Vavila Edinf.
 31. Ursu, A. 2006. Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor. Chişinău: Editura Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 32. Ursu, A. 2011. Solurile Moldovei. Chișinău: Ştiinţa.
 33. Vysotskiy, A.L. 1987. Otchet ob arkheologicheskoy razvedke basseyna r. Cogâlnic (Orgeevskiy, Rezinskiy r-ny MSSR). Kishinev. Arhiva Muzeului Național de Istorie a Moldovei, inv. nr. 273.
 34. Zanoci, A. 1998. Fortificaţiile geto-dacice din spaţiul extracarpatic în secolele VII-III a. Chr. Bucureşti: Vavila Edinf.
 35. Zanoci, A. 2004. Traco-geţii din bazinul Răutului Inferior. Cetatea Măscăuţi „Dealul cel Mare”, in: I. Niculiță, A. Zanoci and M. Băț (eds.) Thracians and circumpontics world. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chişinău-Vadul lui Vodă, 6-11 september 2004, II: 45-81. Chişinău: Cartdidact.
 36. Zanoci, A. and Băţ, M. 2017. The specific features of the Getic fortifications in the Middle Dniester region (the Saharna and Horodişte-Ţipova micro-zones). Plural V, 2: 6-31.
 37. Zanoci, A., Niculiţă, I. și Băţ, M. 2015. Fortifications and open settlements of the 1st millennium BC in the micro-region of Horodişte-Ţipova, in: A. Zanoci, P. Ettel and M. Băţ (eds.) Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium (Saharna, July 24th-26th, 2014): 81-100. Chişinău: Bons Offices.
 38. Zanoci, A., Niculiţă, I. and Băţ, M. 2016. Iron Ages sites in the Ciorna River basin, in: A. Zanoci, V. Sîrbu and M. Băţ (eds.) Iron Age fortifications on the Tisa-Dniestr spase. Proceedings of Saharna Summer Colloquium (July 14th-17th, 2016): 7-46. Chişinău-Brăila: Istros.
 39. Zanoci, A., Niculiță, I. și Băț, M. 2019. Cercetări perieghetice în preajma localităţii Cogâlniceni, raionul Rezina, in: V. Vornic (ed.) Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte, 18 aprilie 2019. Program. Rezumatele comunicărilor: 54-55. Chişinău: Bons Offices.
 40. Zanoci, A., Niculiţă, I. and Băţ, M. 2019. On the Guard of the Eastern Border of the Getic World: Fortified Sites in the Middle Dniester Basin, in: V. Sîrbu, C. Schuster and D. Hortopan (eds.) Border guards of the passes, from the fortresses and the graves: the Bronze and Iron Ages: proceedings of the 17th international colloquium of funerary archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018: 313-340. Brăila: Istros.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License