Un pugio descoperit în Subcarpații Curburii (Marginea Pădurii, jud. Prahova)

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 447-454
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.07Un pugio descoperit în Subcarpații Curburii (Marginea Pădurii, jud. Prahova)

A pugio discovered in the curvature Subcarpathians (Marginea Pădurii, Prahova county)

Authors: Andrei-Cătălin Dîscă Bogdan Ciupercă

Keywords:

Dacia; Moesia; armata romană; pugio; Marginea Pădurii; jud. Prahova

Dacia, Moesia, Roman army, pugio, Marginea Pădurii, Prahova county

Abstract:

Recent a fost descoperit, pe culmile primelor dealuri subcarpatice, la nord de vatra satului Marginea Pădurii, un pugio, un tip de pumnal din fier care, din perioada de final a Republicii, până către mijlocul secolului al III-lea p. Chr. intrau în dotarea armatelor romane. Descoperirea acestei piese de echipament militar, într-un punct aflat aproape de culmea unui deal care oferă o bună vizibilitate, atât spre văile Cricovului Sărat și Nișcovului, cât și spre Câmpia Română, ridică o serie de întrebări legate de prezența romană în zonă și de strategiile folosite de armata romană pentru a controla acest teritoriu. În perioada în care romanii au stăpânit teritoriul dintre Carpați și Dunăre această zonă avea un rol deosebit de important, asigurând, prin Valea Teleajenului, legătura dintre teritoriul de la sud de Carpați și zona intracarpatică. Valea Teleajenului reprezenta practic una dintre principalele artere de circulație între provinciile Dacia și Moesia Inferior, importanța acestei zone pentru romani fiind evidențiată și prin amplasarea aici, în vecinătatea Văilor Teleajenului și Buzăului, a unor castre, la Târgșoru Vechi, Mălăiești, Drajna de Sus și Pietroasele. Legătura între aceste castre și văile menționate se putea face prin două drumuri alternative, unul prin Subcarpați, de-a lungul Văilor Cricovului Sărat și Nișcovului, iar celălalt prin Câmpia Română. Locul în care a fost descoperit pumnalul care face obiectul acestui studiu se găsește în imediata vecinătate a unui punct din care se puteau supraveghea ambele drumuri.


To the north of Marginea Pădurii village, on the peaks of the first Subcarpathian hills, has recently been discovered an iron pugio, a type of dagger used from the period of the Late Republic, towards the mid third century to equip the Roman armies. This discovery, on a site located close to the top of a hill from where one could oversee both Cricovul Sărat and Nișcov Valleys, as well as the Romanian Plain, triggered a couple of questions in respect with the Roman presence in the area and the strategies employed by the Roman army in order to control this territory. Within the time span of the Roman rule over the territory between the Danube River and the Carpathian Mountains this area had a key role, connecting through Teleajen Valley the territory south of the Carpathians and intraCarpathian area. The Teleajen Valley was in fact one of the main routes which connected the provinces Dacia and Moesia Inferior, its importance for the Romans being reflected by the military forts from Târgșoru Vechi, Mălăiești, Drajna de Sus and Pietroasele, established in this area close to Teleajen and Buzău Valleys. The communications between these forts and the above-mentioned valleys were possible through two alternative routes, one straight through the Subcarpathian hills, along Cricovului Sărat and Nișcov Valleys, and the other through the Romanian Plain. The site where the dagger presented in this paper was found is located next to a place from where one could oversee both routes.

Download: PDF


How to cite: Andrei-Cătălin Dîscă, Bogdan Ciupercă, Un pugio descoperit în Subcarpații Curburii (Marginea Pădurii, jud. Prahova), Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 447-454, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.07


Bibliography


 1. Bishop, M. C. și Coulston J. C. N. 2006. Roman military equipment. From the Punic Wars to the fall of Rome, 2nd edition. Oxford: Oxbow Books.
 2. Bogdan Cătăniciu, I. 1984. Cu privire la Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman. Acta Musei Napocensis 21: 125-143.
 3. Constantinescu, E.-M. 2014. Despre datarea ansamblului arheologic de la Pietroasa / Pietroasele, judeţul Buzău. Studiu preliminar. Acta Musei Tutovensis 9-10: 165-183.
 4. Diaconu, G. 1981. Castrul de la Pietroasele. Mousaios 3: 35-40.
 5. Fischer, T., Bockius; R., Boschung, D. și Schmidts, T. 2012 Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte. Regensburg: Friedrich Pustet.
 6. Gui, M. și Pop, H. 2019. A newly discovered Künzing-type Roman dagger from the limes of Dacia Porolissensis. Acta Musei Porolissensis 41: 137-153.
 7. Petolescu, C. C. 2010. Dacia. Un mileniu de istorie. București : Editura Academiei Române.
 8. Saliola, M. și Casprini, F. 2012. Pugio-Gladius brevis est. History and technology of the Roman battle dagger, BAR IS 2404. Oxford: Archaeopress.
 9. Țentea, O. și Matei-Popescu, F. 2015. Why there? The preliminaries of constructing the Roman Frontier in SouthEast Dacia, Acta Musei Napocensis 52, 1: 109-130.
 10. Țentea, O. și Matei-Popescu, F. 2016. Frontiers of the Roman Empire. Between Dacia and Moesia Inferior. The Roman forts in Muntenia under Trajan – Frontierele Imperiului Roman. Între Dacia și Moesia Inferior. castrele romane din Muntenia în timpul lui Traian. București: Editura Mega.
 11. Țentea, O. și Călina, V. 2019. Peisajul arheologic al castrului Mălăiești, Cercetări Arheologice 26: 169-195.
 12. Vlădescu, C. M. 1983. Armata romană în Dacia Inferior. Bucureşti: Editura Militară.
 13. Vulpe R. 1961. La Valachie et la Basse-Moldavie sous les romains. Dacia. Revue d’archeologie et d’histoire ancienne, N. S. 5: 365-393.
 14. Zugravu, N. 1994. Istoria romanităţii nord-dunărene (secolele II-VIII). Contribuții la etnogeneza românilor, Iași.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License