Observații privind datarea matrițelor monetare descoperite la Sarmizegetusa Regia

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 403-410
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.04Observații privind datarea matrițelor monetare descoperite la Sarmizegetusa Regia

Observations on the dating of the coin dies discovered at Sarmizegetusa Regia

Authors: Mihai Dima

Keywords:

Sarmizegetusa Regia; ștanțe monetare; denar hybrid; tezaur; Traian

Sarmizegetusa Regia, coin dies, hybrid denarius, coin hoard, Trajan

Abstract:

Autorul reia discuția asupra datării ștanțelor monetare descoperite în anul 1987 la Sarmizegetusa Regia, pornind de la două monede hibride, care puteau fi bătute cu unele dintre acestea sau cu perechile lor. Cele două piese sunt o dovadă a faptului că ștanțele au fost folosite concomitent, într-un moment ulterior celui în care a fost emis cel mai recent dintre prototipuri (14-37 p.Chr.). Întrucât una dintre monede provine dintr-un tezaur încheiat la începutul domniei lui Traian, perioada de utilizare a matrițelor respective a fost plasată la cumpăna secolelor I-II p.Chr., puțin înainte sau între cele două campanii dacice ale acestui împărat, ceea ce confirmă datarea inițială, bazată pe interpretarea contextului arheologic


The author resumes the discussion on the dating of the dies discovered in 1987 at Sarmizegetusa Regia, starting from two hybrid coins, which could be struck with some of them or with their pairs. The two coins are a proof that the dies were used at the same time, after the most recent of the prototypes was issued (AD 14-37). Since one of them comes from a hoard dated at the beginning of Trajan’s reign, the period of use of these dies was placed at the turn of the I-II centuries, shortly before or between the two Dacian wars, which confirms initial dating, based on the interpretation of the archaeological context.

Download: PDF


How to cite: Mihai Dima, Observații privind datarea matrițelor monetare descoperite la Sarmizegetusa Regia, Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 403-410, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.04


Bibliography


 1. Bahrfeldt, M. și Forchheimer, E. 1877. Zwei römische Denarschätze. Numismatische Zeitschrift: 284-302.
 2. Dima, M. 2003. Un tezaur de la începutul sec. II p.Chr. descoperit la Cocoşeşti, com. Păuleşti, jud. Prahova. Buletinul Societăţii Numismatice Române 92-97 (1998-2003), 146-151: 75-82.
 3. Dima, M. 2012. Tezaurul de la Cocoşeşti, com. Păuleşti, jud. Prahova. Lotul de monede păstrat de către descoperitor. Studii şi cercetări de numismatică, S.N., III (XV): 123-132.
 4. Dima, M. și Isvoranu, Th. 2007. Tezaurul de monede romane republicane şi imperiale descoperit la Diaconi (sec. I p.Chr.), în Nicolae, E., Andrieș-Tabac, S. și Boldureanu, A. (eds.) Simpozion de Numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, Comunicări, studii şi note: 67-94. Bucureşti: Editura Enciclopedică.
 5. Florea, G.A., Mustață, S., Mateescu, R., Cristescu, C., Bodó, C., Mateescu-Suciu, L., Iaroslavschi, E., Gheorghiu, G., Pupeză, P. și Cioată, D. 2015. Matrița de bronz de la Sarmizegetusa. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 6. Glodariu, I. Iaroslavschi, E. și Rusu, A. 1992. Die Münzstätte von Sarmizegetusa Regia. Ephemeris Napocensis 2: 57-68.
 7. Matei-Popescu, Fl. și Țentea, O. 2021. Notes on the Roman camp (stratopedon) from Sarmizegetusa Regia (Cassius Dio 68.9.7), în Żelazowski, J., Narloch, K. and Płóciennik, T. (eds.), Nunc decet caput impedire myrto. Studies dedicated to Professor Piotr Dyczek on the Occasion of His 65th Birthday: 363-372. Varșovia.
 8. Mitrea, B. 1945. Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima della  Conquista. Ephemeris Dacoromana 10: 1-154.
 9. Petac, E. și Popa, N. 2018. Considerații asupra tezaurului monetar roman încheiat la Traian descoperit pe Dealul Prihodiștii (Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara), în anul 2002, în Munteanu, L., Nicola, C.-D. și Talmațchi, G.-M. (eds.), Studia Numismatica et Archaeologica. In honorem magistri Virgilii MihailescuBîrliba oblata: 193-212. București: Editura Academiei Române; Piatra-Neamț: Editura Constantin Matasă.
 10. Pețan, A. 2020. Atelierul monetar de la Sarmizegetusa Regia. O reevaluare, în Bărbulescu, C.A., Croitoru, C. și Udrescu, O.V. (eds.), Miscellanea Historica et Archaeologica in Memoriam Dumitru Berciu: 189-205. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei ”Carol I”.
 11. Suciu, V. 1990-1993. Tezaurul monetar roman de la Medveș (comuna Fărău, județul Alba). Apulum 27-30: 189-207.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License