Archaeological excavations at the roman fort Băneasa in the summer 2017

Cercetări Arheologice 24, 2017, 83-98
https://doi.org/10.46535/ca.24.03Archaeological excavations at the roman fort Băneasa in the summer 2017


Authors: Eugen S. Teodor, Emil Dumitrașcu, Dan Ștefan

Keywords: limes; fort; defensive ditch; barrack; construction materials

Abstract:

După o primă scurtă campanie informativă în 2016, în anul următor ne-am concentrat eforturile la colţul de NE al castrului roman mare de la Băneasa. Săpătura a probat existenţa unui şanţ de apărare relativ mare, cu obstacol de lemn la ieşirea din şanţ. Berma este neobișnuit de lungă (10 m), făcând imposibilă vizibilitatea dinspre palisadă către mijlocul şanţului. Palisada este realizată din stâlpi de lemn, nu foarte adânc îngropaţi, nici foarte bine solidarizaţi, valul de sprijin fiind scund şi scurt. Baraca începe la doar doi metri de palisadă, fără a exista deci loc pentru un turn sau pentru un intervallum sau o via sagularis. Construcţia a fost realizată pe structură de lemn, cu pereţi integral din chirpici, iar acoperirea era vegetală. Ca urmare, baraca a fost mistuită de un foc violent dar foarte probabil scurt. Din structură nu au fost găsite nici măcar fragmente ale structurii de rezistenţă, fiindcă lemnul care nu a ars a fost recuperat. Seria faptelor neobişnuite, din acest castru, continuă cu relativa absenţă a cuielor de construcţii, cât şi cu evidenta raritate a tegulelor, ceea ce ne-a atenţionat că problema combustibilului era una vitală, într-o zonă cu caracter semi-stepic, cu vegetație săracă. Săpătura a traversat în diagonală capătul nordic al unei barăci. Inventarul recuperat este tipic, cu materiale aparţinând echipamentului militar. Datarea este asigurată de cele patru monede găsite în dărâmătura barăcii, toate din primul sfert al secolului al III-lea.

Download: PDF


How to cite: Eugen S. Teodor, Emil Dumitrașcu, Dan Ștefan, Archaeological excavations at the roman fort Băneasa in the summer 2017, Cercetări Arheologice, Vol. 24, pag. 83-98, 2017, doi: https://doi.org/10.46535/ca.24.03


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License