Cercetări interdisciplinare în tell-ul de la Vânătorii Mici Momâia (jud. Giurgiu, România)

Cercetări Arheologice 20, 2013, 209-230
https://doi.org/10.46535/ca.20.08Cercetări interdisciplinare în tell-ul de la Vânătorii Mici Momâia (jud. Giurgiu, România)

Interdisciplinary Researches on the Tell From Vânâtorii Mici Momâia (Giurgiu County, Romania)

Authors: Cătălin Bem Andrei Asăndulesei Constantin Haită Carmen Bem Vasile Opriș

Keywords:

calcolitic, tell Gumelniţa, carotaje stratigrafice, aerofotogrametrie, magnetometrie, elemente de delimitare

Chalcolithic; Gumelniţa tell; 3D laser scanning; stratigraphic corings; aerial photogrammetry; magnetometry; delimitation ditch; dike

Abstract:

We claim once again the fact that the sustainability of a scientific project refers also to the extent to which the Consortium – in our case formed by the National Museum of Romanian History, as coordinator and the „Alexandru Ioan Cuza” University laşi represented by the Arheolnvest platform – established to implement the CHRONOS Project, is able to carry the same scientific approaches after the end of the financed project. It should be noted in addition that this Consortium is the originator of widely non-intrusive research in SouthCarpathian area. lt is for the first time when based on a consistent methodology, developed, evaluated and implemented successfully, it was undertaken the non-destructive investigation of multilayered Gumelniţa’s settlements, of the hinterland and their contemporary landscape. The tell from Vânătorii Mici Momâia (Giurgiu County) îs one of the investigated sites. For nondestructive evaluation of the site were used 3D scanning, oblique aerial photographs, magnetometrie scanning and the stratigraphic coring survey. lnterdisciplinary analysis of the data obtained showed the existence of a delimiting ditch of the teii, dug at the base of the mound in the floodplain. As in other cases, stratigraphic corings revealed the presence of a „barrier” between the ditch and the effective inhabited area (framed clearly in an area of approximately 210 sq.m.). No matter what might be named (dike, dam, etc.) this covers a large area (usually 7.5-8m wide), but with a relatively low height (less than 1 m in all similar cases). The fact that all other small and medium sized tell sites investigated by CHRONOS team presented the same way of construction – ditch boundary, dike/dam, the actual residential area, itself firmly bounded (with palisades fixed in foundation trenches, as demonstrated by archaeological excavations), leads us to the conclusion that this is the model of the general internal structure of all these settlements.

Download: PDF


How to cite: Cătălin Bem, Andrei Asăndulesei, Constantin Haită, Carmen Bem, Vasile Opriș, Cercetări interdisciplinare în tell-ul de la Vânătorii Mici Momâia (jud. Giurgiu, România), Cercetări Arheologice, Vol. 20, pag. 209-230, 2013, doi: https://doi.org/10.46535/ca.20.08


Bibliography


 1. D. Bailey, R. Andreescu, S. Mills, Southern Romania Archaeological Project. Preliminary report 1998, School of History and Archaeology, Cardiff University, 1999
 2. C. Bem, Bucşani, corn. Bucşani, jud. Giurgiu, Punct: Pod, La Pădure, CCA, 2002, p.67-69
 3. C. Bem (ed.), Repertoriul Microzonei Bucşani, Bucureşti, 2007
 4. C. Bem, Bucşani, corn. Bucşani, jud. Giurgiu, Punct: La Pod, Pădure, CCA, 2008, http://cimec.ro/ Arheologie/cronicaCA2008/cd/index.htm
 5. C. Bem, Le corpus des stations Gumelniţa entre Danube et Mer Noire (avec un regard sur Boian-Spanţov et Cemavoda I), în L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.), Societe et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avant notre ere, Iaşi, 2011, p. 3-77
 6. C. Bem, Vision d’ensemble de l’occupation Gumelniţa en Dobroudja, în L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.), Societe el environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avant notre ere, 2011, p. 131-197
 7. C. Bem, Bucşani, corn. Bucşani, jud. Giurgiu, Punct: Pod, CCA, 2011, http://cimec.ro/ Arheologie/cronicaCA2011 /cd/index.htm
 8. C. Bem, Bucşani, corn. Bucşani, jud. Giurgiu, Punct: Pod, Pădure – Şcoală şi Tell, CCA, 2012, http://cimec.ro/arheologie/cronicaCA2012/cd/index.htm
 9. C. Bem, V. Cotiugă, A. Asăndulesei, B. Venedict, C. Nicu, R. Balaur, Magnetometrie prospection in archaeological sites of Gumelniţa culture, National Symposium of Archaeometry, Bucharest, Romania, 25-29 octombrie 2010
 10. C. Bem, V. Cotiugă, A. Asăndulesei, B. Venedict, C. Nicu, R. Balaur, Un posibil model de <construcţie> a tell-urilor de dimensiuni mici, Simpozionul Tell-uri la Dunărea de Jos, Giurgiu, 25 noiembrie 2010
 11. C. Bem, A. Asăndulesei, Carmen Bem, F.-A. Tencariu, V. Cotiugă, Şt. Caliniuc, Identity in diversity: photogrammetry, 3d laser scanning and magnetometrie analysis of Gumelniţa tells from Muntenia (Romania), în V. Cotiugă, Şt. Caliniuc (eds.) lnterdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress. 10-11 June 2011, laşi, Romania, BAR Intemational Series 2433,2012,p. 19-36
 12. C. Bem, A. Asăndulesei, C. Haită, Carmen Bem, M. Florea, Interdisciplinary investigations. The teii settlement from Vătaşi Măgura (Teleorman county, Romania), Studii de Preistorie IO, 2013, Bucureşti, p. 89-117
 13. C. Bem, C. Haită, A. Asăndulesei, Carmen Bem, V. Opriş, Teii-urile gumelniţene gigant din bazinul inferior al Câlniştei (Muntenia, România), conferinţă care va fi susţinută la Simpozionul anual Aşezări şi teritoriile lor. Abordări metodologice şi studii de caz, Valea Alunului, Hunedoara, 8-11 mai 2014
 14. Vl. Dumitrescu, Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpătură din aşezarea neolitică târzie de la Căscioarele, SClV, 16, 1965, 2, p. 215-237
 15. R. Gioglovan, Raport preliminar de cercetare arheologică la Moara din Groapă, jud. Dâmboviţa (1976). Intervenţie de salvare, Archiva Valachica, 8, Târgovişte, 1976,p. 49-54
 16. C. Haită, C. Bem Donnees stratigraphiques des sites pluristratifies, în L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.), Societe et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avani natre ere, laşi, 2011, p. 89-99
 17. Ana Ilie, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa. Situri preistorice pe Valea Neajlovului, Valachica, 18, 2005, p. 61-71, 331-334
 18. Silvia Marinescu-Bîlcu, R. Andreescu, C. Bem, T. Popa, M. Tănase, Şantierul arheologic Bucşani (jud. Giurgiu). Raport preliminar. Campania 1998, în Buletinul Muzeului Judeţean „ Teohari Antonescu”, Giurgiu, 2-4, 1998, p. 93-114
 19. S. Morintz, Tipuri de aşezări şi sisteme de fortificaţie şi de împrejmuire în cultura Gumelniţa, SC/V, 13, 1962, 2, p. 273-284
 20. Gh. Olteanu, Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa. Volumul 1 (A-M), Târgovişte, 2002
 21. Henrieta Todorova, Kupferzeitliche Siedlungen in Nordostbulgarien, Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archiiologie 13, Verlag C.H. Beck, München, 1982
 22. Henrieta Todorova, St. Ivanov, V. Vasilev, M. Hopf, H. Quitta, G. Kohl, Selishnata mogila pri Goljamo Delchevo. Razkopki i Prouchvaniya 5. Sofia: BAN, 1975.
 23. Henrieta Todorova, V. Vasilev, Z. Ianucevici, M. Kovaceva, P. Vîlev, Ovcharovo. Razkopki i Prouchvaniya 9. Sofia: BAN, 1983
 24. G. Trohani, Al. Oancea, Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vînătorii Mici, judeţul Ilfov, CA, 4, 1976, p. 19-32

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License