Cuneus equitum Arcadum and classis [in]plateypegiis at Halmyris. An exchange of troops between Egypt and Thrace during Theodosius’ reign. The case of Scythia

Cercetări Arheologice 16, 2009, 347-354
https://doi.org/10.46535/ca.16.19Cuneus equitum Arcadum and classis [in]plateypegiis at Halmyris. An exchange of troops between Egypt and Thrace during Theodosius’ reign. The case of Scythia


Authors: Mihail Zahariade

Keywords:

Scytia; Egypt; Thrace; Cuneus equitum Arcadum; classis in Plateypegiis

Abstract:

Cuneus equitum Arcadum şi classis [in] Plateypegiis par foarte probabil să fi reprezentat o parte din efectivele aduse din Egipt pentru întărirea capacităţii defensive a provinciei Scythia, conform programului theodosian descris de Zosimos. Termenul de classis Inplateypegiis din sectiunea Scythica a Notitiei Dignitatum implica o flotilă de plateypegia aptă de a naviga în apele puţin adânci ale Deltei Dunării si a dat naştere unui toponim ce denumea baza acestei flotile, aflată fie într–unul din ostroavele Deltei, fie chiar la gurile braţului Sfântu Gheorghe în forma pe care o avea la acea dată.

Download: PDF


How to cite: Mihail Zahariade, Cuneus equitum Arcadum and classis [in]plateypegiis at Halmyris. An exchange of troops between Egypt and Thrace during Theodosius’ reign. The case of Scythia, Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 347-354, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.19


Bibliography


 1. A. Aricescu, Armata în Dobrogea romană, Bucureşti.
 2. J. Bury, The Verona list, JRS 13, 127–151.
 3. A. Cameron, The Date of Zosimus’ New History, Philologus 113, 106–110.
 4. G. Clemente, La Notitia Dignitatum, vol. I–II Cagliari.
 5. R. O. Fink, Hunt’s pridianum: British Museum Papyrus 2851, JRS 48, 102–116.
 6. M. Gelzer, Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens, Leipzig.
 7. W. Goffart, Zosimus as a witness to his own time, American Historical Review 76, 2, 412–441.
 8. D. Hoffmann, Das Spätromische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, Teil I–II Epigraphische Studien 7/1, 2 Dusseldorf.
 9. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire. 284–602. vol. I–III Oxford.
 10. A. H. M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Empire, Oxford.
 11. R. J. Penella, The Private Orations of Themistius, The Transformation of the Classical Heritage, XXIX UC Press, Berkley, New York, London.
 12. C. C. Petolescu, Auxilia Daciae, Bucureşti.
 13. Z. Petre, La pensée historique de Zosimos, StCl 7, 263–272.
 14. D. M. Pippidi, O aşezare uitată din Dobrogea romană, StCl 7, 330–333.
 15. R. Remondon, Un nouveau document concernant Probus, Revue Philologique 28, 199–210.
 16. R. T. Ridley, Zosimos’ New History. A Translation with Commentary, Sydney.
 17. Ridley, Zosimus the Historian, Byzantinische Zeitschrift 65, 377–302.
 18. D. Scavone, Zosimos and his Historical Models, Greek Roman and Byzantine Studies 11, 57–67.
 19. Al. Suceveanu, M. Zahariade, Du nom antique de la cité romaine tardive d’Independenţa (dep. Tulcea), Dacia N.S. 31, 1–2, 87–96.
 20. Al. Suceveanu, M. Zahariade, F. Topoleanu, Gh. Poenaru Bordea, Halmyris I. Monografie arheologică, Cluj Napoca.
 21. R. Syme, The Lower Danube under Trajan, JRS 49, 26–33.
 22. R. Vulpe, Muntenia şi Moldova de jos în timpul lui Traian în lumina unei noi lecturi a papirului Hunt, StCl 2, 337–357.
 23. M. Whitby, Rome at War. A. D. 293–696, Oxford.
 24. St. Williams, G. Friell, Theodosius I. The Empire at Bay, London.
 25. M. Zahariade, Moesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatum, Bucureşti.
 26. M. Zahariade, Scythia Minor. A History of a Later Roman Province (284–681), Amsterdam.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License