The missions of the soldiers in the limes provinces. Frumentarii in Dacia

Cercetări Arheologice 16, 2009, 305-314
https://doi.org/10.46535/ca.16.15The missions of the soldiers in the limes provinces. Frumentarii in Dacia


Authors: George Cupcea

Keywords:

Frumentarius; Dacia; castra peregrinorum; centurio; centurio frumentarius

Abstract:

Frumentarii sunt însărcinaţi cu cele mai delicate misiuni, ca şi ceilalţi colegi ai lor din officium consularis, sau detaşaţi la castra peregrinorum. Singurul atribut unic şi special este această dublă subordonare. Chiar dacă sunt aleşi şi promovaţi de guvernator, sunt trimişi la Roma, pentru a se pregăti, o perioadă determinată de timp, în castra peregrinorum, unde vor activa sub autoritatea împăratului. În cadrul acestui stagiu pot fi delegaţi cu misiuni variate în numele împăratului, oficial sau nu, oriunde în Imperiu, apoi putând fi trimişi în provinciile de origine pentru a–şi continua serviciul militar. Continuă să facă parte din officium consularis, până ce sunt promovaţi sau lăsaţi la vatră. În acest timp, vor fi însărcinaţi, de către guvernator, cu misiuni de poliţie locală, în provincie, alături de beneficiarii şi speculatores. Alţii pot să rămână la Roma, unde să fie promovaţi în interiorul castra peregrinorum, uneori chiar la centurio frumentarius, ceea ce le va permite să revină în armata provincială direct centurioni. În cadrul legiunii, pot fi promovaţi, gradual, la beneficiarius, speculator, şi, rareori, la centurionatul legionar. Par a avea doar îndatoriri de natură militară, spre deosebire de ceilalţi colegi din officium, care au şi sarcini civile sau juridice. În Dacia sunt atestaţi cel puţin trei astfel de ofiţeri, unii chiar cu cariere de succes, iar în restul Imperiului mai avem cel puţin patru, provenind din armata Daciei.

Download: PDF


How to cite: George Cupcea, The missions of the soldiers in the limes provinces. Frumentarii in Dacia, Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 305-314, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.15


Bibliography


 1. R. Ardevan, Veterani şi decurioni municipali în Dacia romană, Sargetia 20, 117–126.
 2. N. J. E. Austin, N.B. Rankov, Exploratio. Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople, London–New York.
 3. P. K. Baillie–Reynolds, The troops quartered in the castra peregrinorum, JRS 13, 168–189.
 4. P. K. Baillie Reynolds, T. Ashby, Castra peregrinorum, JRS 13, 152–167.
 5. D. J. Breeze, Pay Grades and Ranks below the Centurionate, JRS 61, 130–135.
 6. D. J. Breeze, The Organization of the Career Structure of the immunes and principales of the Roman Army, BJ 174, 245–292.
 7. B. Campbell, The Roman Army 31 BC – AD 337. A Sourcebook, London–New York.
 8. M. Clauss, Untersuchungen zu den Principales de römischen Heeres von Augustus bis Diokletian. Cornicularii, speculatores, frumentarii, Diss., Bochum.
 9. M. Clauss, Frumentarius Augusti, Epigraphica 42, 131–134.
 10. G. Cupcea, Speculatores in Dacia. Missions and careers, ActaMN 43–44, I, 263–279.
 11. A. von Domaszewski, Die Rangordnung des römischen Heeres2 (ed. B. Dobson), Köln–Graz.
 12. B. Dobson, Die primipilares, Köln.
 13. M. Durry, Les cohortes prétoriennes, Paris.
 14. Y. LeBohec, The Imperial Roman Army, London.
 15. J.C. Mann, The Organization of the frumentarii, ZPE 74, 149–150.
 16. V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj–Napoca.
 17. I. Piso, Die soziale und ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung in Sarmizegetusa und in Apulum, Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie. Kolloquium Köln (ed. W. Eck), Köln–Wien–Weimar, 315–337.
 18. I. Piso, Les estampilles tégulaires de Sarmizegetusa, EN 6, 153–199.
 19. N.B. Rankov, Frumentarii, the castra peregrina and the Provincial officia, ZPE 80, 176–182.
 20. M.P. Speidel, Regionarii in Lower Moesia, ZPE 57, 185–188.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License