Aşezarea cucuteniană de la „Balta lui Ciobaniu” (com. Roma, jud. Botoşani)


D. Popovici, C. Buzdugan, I. Alexoaie,Aşezarea cucuteniană de la „Balta lui Ciobaniu” (com. Roma, jud. Botoşani), CA 09/1992 - [Rapoarte de săpături], pag: 12