CA 20/2013

Corina Borș, Luciana Irimuș, Vlad Rumega, Sebastian Dobrotă, Cătălin Rișcuță
Un nou sit de tip Basarabi. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive la Tărtăria–Podu Tărtăriei vest (campania 2012)
9
Emil Dumitrașcu, Alexandru Rațiu, Alexandra Dolea
Cercetări arheologice preventive la Balomiru de Câmp (jud. Alba)
103
Ovidiu Țentea
Despre frontiera Dunării de Jos în timpul Principatului
143
Adela Bâltâc, Ioana Paraschiv-Grigore
Un altar votiv miniatural din așezarea romană de la Ostrov (Punctul Ferma 4), jud. Constanța
155
Eugen Paraschiv-Grigore
Sigilii comerciale descoperite la Tomis
165
Maria-Venera Rădulescu
Cahle pentru coronamentul sobelor medievale din Ţara Românească (secolele XIV–XVII)
175
Irina Ene
Pipele de lut descoperite la Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița
197
Cătălin Bem, Andrei Asăndulesei, Constantin Haită, Carmen Bem, Vasile Opriș
Cercetări interdisciplinare în tell-ul de la Vânătorii Mici Momâia (jud. Giurgiu, România)
209
Adrian Bălășescu, Valentin Radu
Studiul faunei din epoca romană de la Ostrov, Punctul Ferma 4, jud. Constanța Durostorum)
231
George Trohani
Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900–1977). III. Simpozionul neolitic organizat de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în zilele de 30 noiembrie–2 decembrie 1972
253
George Trohani
Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900–1977). IV. Contribuţia cercetărilor arheologice de la palatul din Potlogi la cunoaşterea artei epocii brâncoveneşti
261
Dragomir Popovici
Necrolog: Dan Monah
269
Dragomir Popovici
Necrolog: Mircea Petrescu-Dîmbovița
271