Cercetări Arheologice nr. 20/2013

Cercetări Arheologice nr. 20, anul 2013

https://doi.org/10.46535/ca.20

CUPRINS

Corina Borș, Luciana Irimuș, Vlad Rumega, Sebastian Dobrotă, Cătălin Rișcuță
Un nou sit de tip Basarabi. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive la Tărtăria–Podu Tărtăriei vest (campania 2012)
9-102
Emil Dumitrașcu, Alexandru Rațiu, Alexandra Dolea
Cercetări arheologice preventive la Balomiru de Câmp (jud. Alba)
103-140
Ovidiu Țentea
Despre frontiera Dunării de Jos în timpul Principatului
143-154
Adela Bâltâc, Ioana Paraschiv-Grigore
Un altar votiv miniatural din așezarea romană de la Ostrov (Punctul Ferma 4), jud. Constanța
155-163
Eugen Paraschiv-Grigore
Sigilii comerciale descoperite la Tomis
165-174
Maria-Venera Rădulescu
Cahle pentru coronamentul sobelor medievale din Ţara Românească (secolele XIV–XVII)
175-195
Irina Ene
Pipele de lut descoperite la Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița
197-206
Cătălin Bem, Andrei Asăndulesei, Constantin Haită, Carmen Bem, Vasile Opriș
Cercetări interdisciplinare în tell-ul de la Vânătorii Mici Momâia (jud. Giurgiu, România)
209-230
Adrian Bălășescu, Valentin Radu
Studiul faunei din epoca romană de la Ostrov, Punctul Ferma 4, jud. Constanța Durostorum)
231-250
George Trohani
Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900–1977). III. Simpozionul neolitic organizat de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în zilele de 30 noiembrie–2 decembrie 1972
253-260
George Trohani
Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900–1977). IV. Contribuţia cercetărilor arheologice de la palatul din Potlogi la cunoaşterea artei epocii brâncoveneşti
261-265
Dragomir Popovici
Necrolog: Dan Monah
269-270
Dragomir Popovici
Necrolog: Mircea Petrescu-Dîmbovița
271-272