Cercetări Arheologice nr. 17/2010

Cercetări Arheologice nr. 17, anul 2010

https://doi.org/10.46535/ca.17

CUPRINS

Radian-Romus Andreescu, Cătălin Lazăr, Virginia Oană, Katia Moldoveanu
Câteva consideraţii asupra unor descoperiri din locuinţa nr. 2 din aşezarea eneolitică de la Sultana Malu Roşu
9-20
Ana Ilie, Florin Dumitru
La plastique anthropomorphe Gumelniţa du site de Morteni, dép. de Dâmboviţa
21-34
Monica Mărgărit, Dragomir Nicolae Popovici, Florin Vlad
L’utilisation du harpon dans la culture Gumelniţa. Etude de cas : l’habitat de Borduşani-Popină (departement de Ialomiţa)
35-54
Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu
Teracote din aşezarea civilă de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanţa (II)
55-70
Ionuţ Bocan, Cătălina-Mihaela Neagu, Emil Ionuţ Dumitraşcu, Gabriel Bălan
Consideraţii preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incineraţie din punctul Tăul Hop-Găuri (Roşia Montană, jud. Alba)
71-104
Alexandru Bădescu
Istoricul cercetărilor asupra ceramicii romano-bizantine din Dobrogea
105-125
Eugen Paraschiv-Grigore
Două noi sigilii de plumb descoperite în Dobrogea
133-142
Eugen Paraschiv-Grigore, Daniel Ene, Ioana Paraschiv-Grigore
70 de ani de cercetări arheologice sistematice la Dinogetia - Bisericuţa
133-142
Silviu Oţa
Despre un motiv decorativ mai puţin cunoscut din sud-estul Europei
143-174
Maria Venera Rădulescu
Cahle medievale descoperite în Muntenia decorate cu scena leul bărbos păzind copacul vieţii
163-174
Ovidiu Ţentea, Sorin Cleşiu, Mihai Florea, Corina Borş, Alexandru Raţiu
Cercetări arheologice preventive în zona Baloteşti (jud. Ilfov)
177-241
Anca Păunescu, Irina Ene, Dana Mihai, Gheorghe Matei, Radu Coman
Cercetări arheologice în vatra Oraşului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa. Campaniile din anii 2008–2009
225-240
Irina Ene, Anca Păunescu, Ioana Paraschiv-Grigore
Aşezământul monahal-spitalicesc „Sfântul Pantelimon”
241-260
Robert Kuhn
Zu Einigen Aegyptiaca aus dem Nationalmuseum für Rumänische geschichte, Bukarest (Rumänien)
263-282
Gabriel Vasile
Analiza antropologică a scheletelor descoperite în cadrul aşezământului monahal spitalicesc „Sfântul Pantelimon”, Pantelimon (jud. Ilfov)
285-292
Adrian Bălăşescu, Irina Ene, Valentin Radu
Studiul arheozoologic al unui complex medieval de la Oraşul de Floci
293-310
George Trohani
Recenzie: Natalia Mateevici, Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr., Biblioteca „Tyragetia” XIV, Chişinău, 2007, 284 pagini
313-314
Eugen Paraschiv-Grigore
Recenzie: Ivan Iordanov, Zhenya Zhekova, Catalogue of Medieval Seals at The Regional Historical Museum of Shumen, Shumen, 2007, 311 pagini, 685 figuri şi 1 planşă la şfârşitul textului
315-317