Cercetări Arheologice nr. 16/2009

Cercetări Arheologice nr. 16, anul 2009

https://doi.org/10.46535/ca.16

CUPRINS

Mariana–Cristina Popescu
Pontic sigillata discovered in the Dacian settlement of Poiana, Nicoreşti commune, Galaţi county
17-46
Sorin Cleșiu
Imports and Roman imitations from the main dava type settlements on Siret River: Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău
47-84
Vitalie Bârcă
Câteva consideraţii privind vasele metalice de import din mediul sarmatic nord–pontic
85-124
Horea Pop, Cristinel Plantos
Un import roman din zona Şimleu Silvaniei (jud. Sălaj)
125-128
Coriolan Horaţiu Opreanu
Chronology and cultural identity of the interaction zones over the frontiers of Roman Dacia
129-150
Sorin Cociș
Atelierele şi producţia de fibule de tip “sarmatic” (Varianta cu buton la cap şi coarda înaltă)
151-163
Alexandru Rațiu
Pottery kilns from north–western Transylvania from the 2nd – 4th centuries AD
164-186
Robert Gindele
Aşezarea de epocă romană de la Berveni–Holmoş. Influenţe romane în Barbaricum–ul din vecinătatea nord–vestică a provinciei Dacia
187-203
Alexandru Popa
Câteva consemnări asupra stadiului studierii vaselor din sticlă din hinterlandul daco–moesic
204-212
Costin Croitoru
Short considerations on glass beakers discovered in the Sântana de Mureş environment between the Carpathians and Pruth
213-245
Călin Timoc
Câteva observaţii în legătură cu fragmentele ceramice de provenienţă romană în vestul Banatului de câmpie
247-252
Dorel Bondoc
A Roman import from the Slavic-age settlement in Craiova, the point "Fântâna Obedeanu"
253-256
Delia Moisil
Distribuţia numerarului roman târziu în Barbaricum: România – studiu de caz
257-294
Gabriel Iulian Stoian
Civilii şi armata romană. Lixae şi calones
295-304
George Cupcea
The missions of the soldiers in the limes provinces. Frumentarii in Dacia
305-314
Cosmin Onofrei
Recruitment and Manipulation in the Roman World
315-328
Petru Ureche
Tactics, Strategies and Fighting specific of the cohortes equitatae in Roman Dacia
329-338
Florian Matei–Popescu
Auxiliaria (II)
339-346
Mihail Zahariade
Cuneus equitum Arcadum and classis [in]plateypegiis at Halmyris. An exchange of troops between Egypt and Thrace during Theodosius’ reign. The case of Scythia
347-354
Doina Benea
Cu privire la graniţa de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porţilor de Fier
355-369
Ovidiu Ţentea
On the defence of aurariae Dacicae
371-381