Cercetări Arheologice nr. 13/2006

Cercetări Arheologice nr. 13, anul 2006

10.46535/ca.13

CUPRINS

Marin Cârciumaru, Mircea Anghelinu, Géraldine Lucas, Loredana Niță, Leif Steguweit, Monica Mărgărit, Laure Fontana, Alexis Brugère, Valentin Dumitrașcu, Ullrich Hambach, Marian Cosac, Ovidiu Cârstina, Florin Dumitru
Paleoliticul superior de la Poiana Cireșului (Piatra Neamț). Noi rezultate, interpretări și perspective
11-37
Ovidiu Țentea, Sorin Cleșiu
Fortificația și necropola romană de la Galați, Cartier "Dunărea". Raport arheologic
39-88
Cătălin Bem, Mihai Florea, Katia Moldoveanu
Cercetări arheologice pe traseul autostrăzii Transilvania. Margine-Natu (jud. Bihor) - observații preliminare
89-95
Anca Păunescu, Dana Mihai, Silviu Oța, Gheorghe Matei
Cercetări arheologice în vatra Orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița
111-132
Mircea Anghelinu
O paleontologie a „omului etern”: arheologia paleoliticului din România
135-158
Radian Andreescu
Considerații asupra decorului statuetelor antropomorfe gumelnițene
159-171
Dragomir Popovici
Observations about the pintaderas from the Cucuteni Culture area in Romania
173-187
Daniel Spânu
Istoricul și stadiul actual al cercetărilor arheologice efectuate pe situl „Cetate” de la Zimnicea
189-212
George Trohani
Restitutio. Așezarea getică de la Zimnicea pe baza unor mai vechi și mai noi însemnări
213-230
Mircea Negru, Alexandru Bădescu, Romeo Avram
Ceramică de tip terra sigillata descoperită în fortificații romane din Dacia (Inferior) Malvensis
231-238
Christina Știrbulescu
Una decorazione di un carro della provincial Moesia Inferior (Dobrugia, Romania)
239-249
Silviu Oța
Câteva observații privind brațările executate din sârme de bronz (secolele X-XIII)
251-274
Anca Păunescu, Eugen S. Teodor
Nécropole de la Brănești -Vadu Anei (le XVI-e siècle)
275-307
Silviu Oța
Les sepultures bogomiles de Vadul Anei
309-321
Laura Georgescu
Considérations anthropologiques concernant la population du Moyen Age de Vadu Anei
323-329
Paraschiva Stancu
Monnaies découvertes dans la nécropole et l`établissement medieval de Brănești-Vadu Anei
331-440
Luminița Dumitriu
Objets de parure de la nécropole de Vadu Anei
341-362
Sidonia Macri
Fragments textiles découvertes dans la nécropole de Brănești-Vadu Anei
363-367
Sergiu Haimovici, Adrian Bălășescu
Zooarchaeological study of the faunal remains from Techirghiol (Hamangia culture, Dobrogea, Romania)
371-391
Nathalie Desse-Berset, Valentin Radu
Les premiers pêcheurs ďHârșova (Dobrogea, România)
393-407
Constantin Haită, Alexandru M.F. Tomescu
Petrografia materialului litic descoperit la Bordușani - Popină în campaniile de cercetări arheologice 1995-1997
409-412
Corina Ionescu, Lucreția Ghergari, Ovidiu Țentea
Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaeological) study on the tegular material belonging to the legion XIII Gemina from Alburnus Maior (Roșia Montanã) and Apulum (Alba Iulia): possible raw materials sources
413-436
Gabriel Vasile
The anthropological analysis of a skeleton discovered at Sucidava-Celei (Olt county)
437-450
Corina Ionescu, Lucreția Ghergari
Mic glosar de termeni geologici utilizați în studiul ceramicii arheologice
451-460
Eugen S. Teodor
Recenzie: Sergiu Musteață, Populația spațiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, Editura Pontos, Chișinău 2005
463-469
Crișan Mușețeanu
Recenzie: Cristian-Aurel Roman, Lampes From Dacia. The Roman Forts From Porolissum - Moigrad, Bibliotheca Musei Porolissensis, I, Zalãu, 2006, Porolissensis, VII, 155 p, 23 pl, 3 fig
471-472
George Trohani
Necrolog: Valeriu Leahu
473-476