Cercetări Arheologice nr. 12/2003

Cercetări Arheologice nr. 12, anul 2003

https://doi.org/10.46535/ca.12

CUPRINS

Răzvan Theodorescu
Profesorul meu
15-15
Zoe Petre
Pater
16-17
Alexandru Vulpe
Emil Condurachi - director
18-19
Mircea Petrescu-Dâmbovița
Academicianul Emil Condurachi la 90 ani de la naștere
20-26
Ion Barnea
Emil Condurachi și arheologia creștină
27-28
Alexandru Suceveanu
90 de ani de la nașterea lui Emil Condurachi
29-31
Mihai Bărbulescu
Emil Condurachi - 90 de ani de la naștere
32-33
Constantin Preda
Profesorul Emil Condurachi - numismatul
34-36
Gavrilă Simion
Un cuvânt pentru profesorul meu
37-39
Mihai Irimia
Emil Condurachi și Dobrogea
40-44
Radu Coman, Elena Rența, Gh. Matei, Silviu Oța
Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița)
45-58
Radian Romus Andreescu, Traian Popa
Sultana-Malu Roșu. Catalog selectiv
59-70
Radian Romus Andreescu, Pavel Mirea, Ștefan Apope
Cultura Gumelnița în vestul Munteniei. Așezarea de la Vitănești, jud. Teleorman
71-88
Doina Leahu
Considerații cu privire la falerele de aur din epoca bronzului descoperite pe teritoriul României
89-108
Sorin Oanță-Marghitu
„Fenomenul” Cernavoda III-boleráz:după 30 de ani
109-138
Rodica Boroffka, George Trohani
Necropola getică de la Canlia, com. Lipnița, jud. Constanța
139-198
Doina Șeclăman, Marin Șeclăman, George Trohani
Contribuții la studiul ceramicii getice din Câmpia Română
199-230
Mircea Negru, Alexandru Bădescu, Romeo Avram
Amfore de tip Käpitan II în Dacia romană
231-240
Silviu Oța, Katiușa Pârvan
Monede medievale descoperite la Piua Petrii în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I)
241-247
Anca Păunescu, Eugen S. Teodor
L'établissement rural médiéval des XVI-XVII siècles de Brănești-Vadu Anei
249-272
Mircea Anghelinu
Note privind impactul marxismului în teoria și practica arheologiei preistorice din România
275-301
Dragomir Popovici
Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A Culture (I)
303-322
Eugen Silviu Teodor
O frontieră incertă a lumii romane – Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian
323-358
Adrian Bălășescu, Valentin Radu
Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vitănești (jud. Teleorman): nivelul Gumelnița B1
361-388
Constantin Haită, Valentin Radu
Les zones de rejets ménageres de la culture Gumelnița: témoins dans l'évolution chrono - stratigraphique des tells. Étude micro-morphologique et archeo-ichthyologique sur le tell ďHârșova (dep. Constanța)
389-408
Elvira Ciocea Safta
Un ac de bronz cu cap globular din Transilvania
407-412
Christina Elena Știrbulescu
Considerații privind sarcofagul „Ghica”
413-424
Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna
Precizări cu privire la unele reprezentări de pe inele medievale din secolele XIV-XV
425-429
Adina Boroneanț, Mihai Vasile
Protecția monumentelor istorice în România. Partea I-a -legislația și aplicarea ei anterior anului 1989
431-446
Crișan Mușețeanu
Recenzie: Kevin Greene, The Pre-Flavian Fine Wares, Report of the Excavations at Usk 1965-1976 University of Wales Press, Cardiff, 1979, 165 p., 55 figures
451-452
Crișan Mușețeanu
Recenzie: Tatyana Cvjecticanin, Glazed pottery from Upper Moesia, Beograd, 2001, 149 pages, 8 illustrations, 2 maps.
453-454
Crișan Mușețeanu
Recenzie: Ioan C. Opriș, Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec IV-VI p. Chr) 241 pagini, 64 planșe, Editura Enciclopedică, București 2003
455-458
Eugen Silviu Teodor
Recenzie: Florin Curta, The Making of Slavs: History and archaeology on the Lower Danube Region, cca. 500-700 Oxford University Press, 2001 (350 p. + două anexe, index, bibliografie)
459-466
Rodica Oanță-Marghitu
Recenzii: Éva Garam, Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts, în Monumenta Avarorum Archaeologica, Vol 5, Budapesta, 2001; 24 de figuri în text, 139 de planșe alb-negru, 60 de planșe color și oanexã
467-474
Dragomir Popovici
Necrolog: Radu Florescu
475-480