CA 12/2003

Răzvan Theodorescu
Profesorul meu
15
Zoe Petre
Pater
16
Alexandru Vulpe
Emil Condurachi - director
18
Mircea Petrescu-Dâmbovița
Academicianul Emil Condurachi la 90 ani de la naștere
20
Ion Barnea
Emil Condurachi și arheologia creștină
27
Alexandru Suceveanu
90 de ani de la nașterea lui Emil Condurachi
29
Mihai Bărbulescu
Emil Condurachi - 90 de ani de la naștere
32
Constantin Preda
Profesorul Emil Condurachi - numismatul
34
Gavrilă Simion
Un cuvânt pentru profesorul meu
37
Mihai Irimia
Emil Condurachi și Dobrogea
40
Radu Coman, Elena Rența, Gh. Matei, Silviu Oța
Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița)
45
Radian Romus Andreescu, Traian Popa
Sultana-Malu Roșu. Catalog selectiv
59
Radian Romus Andreescu, Pavel Mirea, Ștefan Apope
Cultura Gumelnița în vestul Munteniei. Așezarea de la Vitănești, jud. Teleorman
71
Doina Leahu
Considerații cu privire la falerele de aur din epoca bronzului descoperite pe teritoriul României
89
Sorin Oanță-Marghitu
„Fenomenul” Cernavoda III-boleráz:după 30 de ani
109
Rodica Boroffka, George Trohani
Necropola getică de la Canlia, com. Lipnița, jud. Constanța
139
Doina Șeclăman, Marin Șeclăman, George Trohani
Contribuții la studiul ceramicii getice din Câmpia Română
199
Mircea Negru, Alexandru Bădescu, Romeo Avram
Amfore de tip Käpitan II în Dacia romană
231
Silviu Oța, Katiușa Pârvan
Monede medievale descoperite la Piua Petrii în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I)
241
Anca Păunescu, Eugen S. Teodor
L'établissement rural médiéval des XVI-XVII siècles de Brănești-Vadu Anei
249
Mircea Anghelinu
Note privind impactul marxismului în teoria și practica arheologiei preistorice din România
275
Dragomir Popovici
Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A Culture (I)
305
Eugen Silviu Teodor
O frontieră incertă a lumii romane – Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian
325
Adrian Bălășescu, Valentin Radu
Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vitănești (jud. Teleorman): nivelul Gumelnița B1
363
Constantin Haită, Valentin Radu
Les zones de rejets ménageres de la culture Gumelnița: témoins dans l'évolution chrono - stratigraphique des tells. Étude micro-morphologique et archeo-ichthyologique sur le tell ďHârșova (dep. Constanța)
389
Elvira Ciocea Safta
Un ac de bronz cu cap globular din Transilvania
409
Christina Elena Știrbulescu
Considerații privind sarcofagul „Ghica”
415
Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna
Precizări cu privire la unele reprezentări de pe inele medievale din secolele XIV-XV
427
Adina Boroneanț, Mihai Vasile
Protecția monumentelor istorice în România. Partea I-a -legislația și aplicarea ei anterior anului 1989
433
Crișan Mușețeanu
Recenzie: Kevin Greene, The Pre-Flavian Fine Wares, Report of the Excavations at Usk 1965-1976 University of Wales Press, Cardiff, 1979, 165 p., 55 figures
451
Crișan Mușețeanu
Recenzie: Tatyana Cvjecticanin, Glazed pottery from Upper Moesia, Beograd, 2001, 149 pages, 8 illustrations, 2 maps.
453
Crișan Mușețeanu
Recenzie: Ioan C. Opriș, Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec IV-VI p. Chr) 241 pagini, 64 planșe, Editura Enciclopedică, București 2003
455
Eugen Silviu Teodor
Recenzie: Florin Curta, The Making of Slavs: History and archaeology on the Lower Danube Region, cca. 500-700 Oxford University Press, 2001 (350 p. + două anexe, index, bibliografie)
459
Rodica Oanță-Marghitu
Recenzii: Éva Garam, Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts, în Monumenta Avarorum Archaeologica, Vol 5, Budapesta, 2001; 24 de figuri în text, 139 de planșe alb-negru, 60 de planșe color și oanexã
467
Dragomir Popovici
Necrolog: Radu Florescu
475