Cercetări Arheologice nr. 11/2000 I – II

Cercetări Arheologice nr. 11, anul 2000

https://doi.org/10.46535/ca.11

CUPRINS

Dragomir Popovici, Bernard Randoin, Yannick Rialland, Valentina Voinea, Florin Vlad, Cătălin Bem, Carmen Bem, Gianina Haită , avec des contributions de: Geanina Haită, Constantin Haită, Mihai Tomescu, Felicia Monah, Valentin Radu, Dragoş Moise
Les recherches archéologiques du tell de Hârşova (dép. de Constantza) 1997-1998
13-124
Eugen S. Teodor
Aşezări din Evul Mediu timpuriu la Vadu Anei-Brăneşti
125-170
Marin Şeclăman
Analiza cristalografică. Zguri arheologice – Vadu Anei
171-173
Anca Păunescu, Elena Renţa
Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la Oraşul de Floci (jud. Ialomiţa)
175-187
Luminiţa Dumitriu
Sfântul Nicolae" Church from Bârsău (Hunedoara county)
189-196
Bernard Randoin, Dragomir Popovici, Yannick Rialland,
Metoda de săpătură şi înregistrarea datelor stratigrafice într-un sit pluristratificat: tell-ul neo-eneolitic de la Hârşova
199-233
Mihai Tomescu
Holocenul – date cronologice şi climatice
235-270
Mircea Anghelinu
Un decupaj analitic al arheologiei paleoliticului în România
271-282
Nicolae Ursulescu
Neolitizarea teritoriului României în context sud-est european şi anatolian
283-297
Eugen Comşa
Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vădastra
297-303
Sabin Adrian Luca
Répertoire des découvertes de la culture Bodrogkeresztur sur le territoire de Roumanie
305-316
Nicolae Ursulescu
La Roumanie du Sud-Est – zone d'interférences et de fusions culturelles à la fin du Néolithique et à l'aube de l'Enéolithique
317-320
Silvia Marinescu - Bâlcu
Sur l'organisation interne de certaines station des cultures des complexes Boian - Gumelnitza et Precucuteni - Cucuteni
321-336
Cătălin Bem
Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian-Gumelniţa-Cernavoda I şi Precucuteni-Cucuteni/Tripolie
337-359
Cristian Schuster
Zu den ursachen der ausbreitung (von osten nach westen) der Glina-kultur
361-370
George Trohani
Obiecte din lut ars şi piatră, precum şi vase ceramice descoperite în aşezarea getică de la Vadu Anii, comuna Brăneşti (jud. Ilfov)
371-405
Alexandru Arbunescu
Cerceii elenistici din aur din colecţia Orghidan
407-410
Crişan Muşeţeanu, Dan Elefterescu, Adela Bâltâc
La typologie des fours céramiques de Durostorum
411-423
Constantin Buzdugan, Dragomir Popovici, Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Actuan Murat
Cercetările preliminare din necropola tumulară de la Hârşova (jud. Constanţa)
425-455
Radu Florescu
Quelques observations sur le tracé et la partition de la bande à reliefs historiés de la Colonne Trajane
457-496
Silviu Oţa
Pièces inédites de la Collection du Musée National d'Histoire de la Roumanie découvertes dans la nécropole du XIéme siècle de Vărsând-Movila dintre vii (dép.d'Arad)
497-505
Dana Mihai
Archaeologically documented building materials and techniques used for civil and religious monuments in Wallachia, XVI - XVII centuries
507-529
Laurenţia Georgescu
Populaţia medievală din zona subcarpatică a Ţării Româneşti
529-542
Mihai Tomescu
Factori ce influenţează structura spectrelor sporo-polinice
545-576
Marin Cârciumaru
Neolithic paleobotany of Romania
577-581
Serge Haimovici
L'importance de l'étude du matériel archéozologique provenant de Dobroudja pour la reconstitution des caractéristiques socio-économiques de la civilisation de Hamangia
583-588
Marin Cârciumaru, Rodica Dincă
Studiul botanic al unor seminţe carbonizate din câteva aşezări arheologice aparţinând Evului Mediu
589-597
Gheorghe Gâţă, Doina Galbenul
Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criş de la Şimnic
599-608
Radian - Romus Andreescu, Mirea Pavel
Uncommon practice of Gumelniţa. Zoomorphic clay figurines modelling
611-613
Maria Comşa
Inscripţiile runice din secolele IX- X descoperite la Slon-Prahova. Notă preliminară.
615-622
Eugen S. Teodor
Addenda la volumetrie
623-625
Crişan Muşeţeanu
Recenzie: Françoise Le Ny, Les fours tuiliers gallo-romains. Méthodologie, Étude technologique, typologie et statistique, Chronologie, Paris, 1988
629-631
Lucia Marinescu
Recenzie: Annemarie Kaufmann-Heinimann, Götter und Lararien aus Augusta Raurica, Augst, 1998
632-633
Lucia Marinescu
Recenzie: Annemarie Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der Schweiz, Mainz, 1994
634-635