CA 11/2000 I și II

Dragomir Popovici, Bernard Randoin, Yannick Rialland, Valentina Voinea, Florin Vlad, Cătălin Bem, Carmen Bem, Gianina Haită
Les recherches archéologiques du tell de Hârşova (dép. de Constantza) 1997-1998
13
Geanina Haită
Le matériel lithique du site Hârşova-tell. Étude typologique et technologique
35
Constantin Haită
Sédimentologie
48
Mihai Tomescu
Les coprolithes de l'accumulation de rejets domestique C521 (Hârşova-tell, dép. de Constantza). Problématique générale et implications de leur distribution
56
Felicia Monah
Rapport préliminaire sur les macrorestes végétales du Complexe ménager 521 - le tell énéolithique Hârşova (dép. de Constanza). La campagne de 1998
66
Valentin Radu
Sur la durée d'utilisation d'une zone de rejet ménagers appartenant à la culture Gumelnitza A2 du tell d'Hârşova. Etude archéologique préliminaire
75
Dragoş Moise
Étude du matériel ostéologique appartenant aux mammifères découvert dans le Complexe 521 (la zone ménagère) sur le tell néo-énéolithique de Hârşova (dép. de Constantza)
84
Dragomir Popovici, Bernard Randoin, Yannick Rialland
Conclusions
112
Eugen S. Teodor
Aşezări din Evul Mediu timpuriu la Vadu Anei-Brăneşti
125
Marin Şeclăman
Analiza cristalografică. Zguri arheologice – Vadu Anei
171
Anca Păunescu, Elena Renţa
Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la Oraşul de Floci (jud. Ialomiţa)
175
Luminiţa Dumitriu
Sfântul Nicolae" Church from Bârsău (Hunedoara county)
189
Bernard Randoin, Dragomir Popovici, Yannick Rialland,
Metoda de săpătură şi înregistrarea datelor stratigrafice într-un sit piuristratificat: tell-ul neo-eneolitic de la Hârşova
199
Mihai Tomescu
Holocenul – date cronologice şi climatice
235
Mircea Anghelinu
Un decupaj analitic al arheologiei paleoliticului în România
271
Nicolae Ursulescu
Neolitizarea teritoriului României în context sud-est european şi anatolian
238
Eugen Comşa
Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vădastra
299
Sabin Adrian Luca
Répertoire des découvertes de la culture Bodrogkeresztur sur le territoire de Roumanie
305
Nicolae Ursulescu
La Roumanie du Sud-Est – zone d'interférences et de fusions culturelles à la fin du Néolithique et à l'aube de l'Enéolithique
317
Silvia Marinescu - Bâlcu
Sur l'organisation interne de certaines station des cultures des complexes Boian - Gumelnitza et Precucuteni - Cucuteni
321
Cătălin Bem
Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian-Gumelniţa-Cernavoda I şi Precucuteni-Cucuteni/Tripolie
337
Cristian Schuster
Der Glina - Kultur
361
George Trohani
Obiecte din lut ars şi piatră, precum şi vase ceramice descoperite în aşezarea getică de la Vadu Anii, comuna Brăneşti (jud. Ilfov)
371
Alexandru Arbunescu
Cerceii elenistici din aur din colecţia Orghidan
407
Crişan Muşeţeanu, Dan Elefterescu, Adela Bâltâc
La typologie des fours céramiques de Durostorum
411
Constantin Buzdugan, Dragomir Popovici, Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Actuan Murat
Cercetările preliminare din necropola tumulară de la Hârşova (jud. Constanţa)
425
Radu Florescu
Quelques observations sur le tracé et la partition de la bande à reliefs historiés de la Colonne Trajane
457
Silviu Oţa
Pièces inédites de la Collection du Musée National d'Histoire de la Roumanie découvertes dans la nécropole du XIéme siècle de Vărsând-Movila dintre vii (dép.d'Arad)
497
Dana Mihai
Archaeologically documented building materials and techniques used for civil and religious monuments in Wallachia, XVI - XVII centuries
507
Laurenţia Georgescu
Populaţia medievală din zona subcarpatică a Ţării Româneşti
529
Mihai Tomescu
Factori ce influenţează structura spectrelor sporo-polinice
545
Marin Cârciumaru
Neolithic paleobotany of Romania
577
Serge Haimovici
L'importance de l'étude du matériel archéozologique provenant de Dobroudja pour la reconstitution des caractéristiques socio-économiques de la civilisation de Hamangia
583
Marin Cârciumaru, Rodica Dincă
Studiul botanic al unor seminţe carbonizate din câteva aşezări arheologice aparţinând Evului Mediu
589
Gheorghe Gâţă, Doina Galbenul
Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criş de la Şimnic
599
Radian - Romus Andreescu, Mirea Pavel
Uncommon practice of Gumelniţa. Zoomorphic clay figurines modelling
611
Maria Comşa
Inscripţiile runice din secolele IX- X descoperite la Slon-Prahova. Notă preliminară.
615
Eugen S. Teodor
Addenda la volumetrie
623
Crişan Muşeţeanu
Recenzie: Françoise Le Ny, Les fours tuiliers gallo-romains. Méthodologie, Étude technologique, typologie et statistique, Chronologie, Paris, 1988
629
Lucia Marinescu
Recenzie: Annemarie Kaufmann-Heinimann, Götter und Lararien aus Augusta Raurica, Augst, 1998
632
Lucia Marinescu
Recenzie: Annemarie Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der Schweiz, Mainz, 1994
634