Cercetări Arheologice nr. 10/1997

Cercetări Arheologice nr. 10, anul 1997

https://doi.org/10.46535/ca.10

CUPRINS

Alexandru Păunescu, Emilian Alexandrescu
Campaniile din 1992-1993 de la Giurgiu, Malu Roşu
17-33
Silvia Marinescu-Bîlcu, George Trohani, Adrian Bălăşescu, Dragomir Popovici, Cătălin Bem, Florin Vlad, Valentin Radu, Radian Andreescu, Valentina Voinea, Constantin Haită, Ana-Cezarina Bâlteanu, Marton Venczel, Eugen Kessler, Erika Gal, Dragoș Moise, Mihai Tomescu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994
35-143
Valeriu Leahu, Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna
O locuire hallstatiană târzie la Mlăjet-Buzău
145-161
Alexandru Vulpe
Săpăturile de la Popeşti. Prezentarea campaniilor 1988-1993
163-171
Nona Palincaş
Scurtă prezentare a săpăturilor din sectorul S al aşezării de la Popeşti (jud. Giurgiu). Campaniile 1989-1993
173-192
George Trohani
Aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991. Secţiunea Π. Raport preliminar
193-229
Oana Damian, Paul Damian
Date preliminare despre un edificiu romano-bizantin descoperit la Hârşova (campaniile 1990-1992)
231-238
Gheorghe I. Cantacuzino
Cercetări arheologice la Făgăraş
239-248
Venera Rădulescu
Cercetări arheologice medievale la Târgu Jiu (punctul Polata), jud . Gorj, 1983-1993
249-254
Anca Păunescu, Elena Renta, Gheorghe Matei
Cercetările arheologice de la Piua Petri-Oraşul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomiţa
255-261
Anca Păunescu, Elena Renţa, Dana Mihai
Mânăstirea Slobozia. Cercetări istorice şi arheologice
263-275
Dana Mihai
Ceramica de Iznik descoperită la Piua Petri,Oraşul de Floci, com. Giurgeni, jud . Ialomiţa (I)
277-289
Gheorghe I. Cantacuzino, Venera Rădulescu
Cercetări arheologice la Cetatea Turnu Roşu, oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu
291-308
Radian Andreescu
Plastica gumelniţeană din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României
309-317
Radian Andreescu
Căscioarele-Ostrovel. Câteva date despre prelucrarea osului
319-342
Doina Leahu
Tezaurul de la Turnu-Măgurele
325-335
Alexandru Arbunescu
Consideraţii asupra unei podoabe elenistice din aur din „Colecţia Orghidan”
337-342
Crişan Muşeţeanu
Imitation locales des sigillés décorés de Durostorum
343-354
Lucia Marinescu
Micia Pagus Daciae
357-364
Radu Florescu
Cele două Tibiscum şi graniţa de vest a Daciei romane
365-370
Laurenţia Georgescu
Elemente de analiză demografică comparată în necropolele medievale din Câmpia Română din sec XVI-XVIII
371-386
Cristina Anton Manea
Unele probleme referitoare la datarea tezaurului de la Suceava
387-406
C. Buzdugan, M. Rotaru
Noi descoperiri in SE Podişului Central Moldovenesc
407-424
Dana Mihai
Cronica cercetărilor arheologice 1990-1993
425-433
Eugen Teodor, Vadim Bostan
Recenzie: D.H. Heimmer, Near surface. High Resolution Geophysical Methods for Cultural Resource, Denver, Colorado, 1992
435-436
Lucia Ţeposu Marinescu
Recenzie: Mihai Bărbulescu. Potaissa, Studiu monografic, 1994, Turda
437-439
Liviu Petculescu
Recenzie: M C. Bishop & J.C.N. Coulston, Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome, Batsford, London, 1993, 256 pp. 143 ils., 8 pl.
441-448