CA 10/1997

Alexandru Păunescu, Emilian Alexandrescu
Campaniile din 1992-1993 de la Giurgiu, Malu Roşu
17
Silvia Marinescu-Bîlcu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 1. Historical background
35
George Trohani
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 2. La Tène occupation: 2.1 Getic levels
39
Adrian Bălăşescu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 2. La Tène occupation: 2.2. Archaeozoology
48
Silvia Marinescu-Bîlcu, Dragomir Popovici, Cătălin Bem, Florin Vlad, Valentin Radu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.1. Gumelniţa levels
64
Silvia Marinescu-Bîlcu, Dragomir Popovici, Radian Andreescu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.2. Pottery
70
Valentina Voinea
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.3. Artifacts made from hard raw material of animal origin
72
Constantin Haită
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.4. Micromorphological study
85
Ana-Cezarina Bâlteanu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.5. Anthropology
93
Valentin Radu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.6. Archaeozoology 3.6.1. Pisces
96
Marton Venczel
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.6. Archaeozoology 3.6.2. Amphibians and reptiles
106
Eugen Kessler, Erika Gal
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.6. Archaeozoology 3.6.3. Aves
108
Dragoș Moise
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.6. Archaeozoology 3.6.4. Mammals
110
Mihai Tomescu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.7. Palynology
128
Constantin Haită, Mihai Tomescu
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - 3. Eneolithic occupation 3.8. Lithic resources
132
Appendix
Archaeological researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994 - Appendix
136
Valeriu Leahu, Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna
O locuire hallstatiană târzie la Mlăjet-Buzău
145
Alexandru Vulpe
Săpăturile de la Popeşti. Prezentarea campaniilor 1988-1993
163
Nona Palincaş
Scurtă prezentare a săpăturilor din sectorul S al aşezării de la Popeşti (jud. Giurgiu). Campaniile 1989-1993
173
George Trohani
Aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991. Secţiunea Π. Raport preliminar
193
Oana Damian, Paul Damian
Date preliminare despre un edificiu romano-bizantin descoperit la Hârşova (campaniile 1990-1992)
231
Gheorghe I. Cantacuzino
Cercetări arheologice la Făgăraş
239
Venera Rădulescu
Cercetări arheologice medievale la Târgu Jiu (punctul Polata), jud . Gorj, 1983-1993
249
Anca Păunescu, Elena Renta, Gheorghe Matei
Cercetările arheologice de la Piua Petri-Oraşul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomiţa
255
Anca Păunescu, Elena Renţa, Dana Mihai
Mânăstirea Slobozia. Cercetări istorice şi arheologice
263
Dana Mihai
Ceramica de Iznik descoperită la Piua Petri,Oraşul de Floci, com. Giurgeni, jud . Ialomiţa (I)
277
Gheorghe I. Cantacuzino, Venera Rădulescu
Cercetări arheologice la Cetatea Turnu Roşu, oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu
291
Radian Andreescu
Plastica gumelniţeană din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României
309
Radian Andreescu
Căscioarele-Ostrovel. Câteva date despre prelucrarea osului
319
Doina Leahu
Tezaurul de la Turnu-Măgurele
325
Alexandru Arbunescu
Consideraţii asupra unei podoabe elenistice din aur din „Colecţia Orghidan”
337
Crişan Muşeţeanu
Imitation locales des sigillés décorés de Durostorum
343
Lucia Marinescu
Micia Pagus Daciae
357
Radu Florescu
Cele două Tibiscum şi graniţa de vest a Daciei romane
365
Laurenţia Georgescu
Elemente de analiză demografică comparată în necropolele medievale din Câmpia Română din sec XVI-XVIII
371
Cristina Anton Manea
Unele probleme referitoare la datarea tezaurului de la Suceava
387
C. Buzdugan, M. Rotaru
Noi descoperiri in SE Podişului Central Moldovenesc
407
Dana Mihai
Cronica cercetărilor arheologice 1990-1993
425
Eugen Teodor, Vadim Bostan
Recenzie: D.H. Heimmer, Near surface. High Resolution Geophysical Methods for Cultural Resource, Denver, Colorado, 1992
435
Lucia Ţeposu Marinescu
Recenzie: Mihai Bărbulescu. Potaissa, Studiu monografic, 1994, Turda
437
Liviu Petculescu
Recenzie: M C. Bishop & J.C.N. Coulston, Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome, Batsford, London, 1993, 256 pp. 143 ils., 8 pl.
441