CA 09/1992

D. Popovici, P. Hasotti, D. Galbenu, C. Nicolae
Cercetările arheologice din tell-ul de la Hîrșova, jud. Constanţa, 1988
8
D. Popovici, C. Buzdugan, I. Alexoaie
Aşezarea cucuteniană de la „Balta lui Ciobaniu” (com. Roma, jud. Botoşani)
12
Emllian Alexandrescu, Corneliu Beldiman, Marin Cârciumaru, Steven Β. Mertens
Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munţilor Vîlcan
29
Costachi Buzdugan
Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud. Buzău
35
Costachi Buzdugan, George Trohani
Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud. Buzău
39
Radian Andreescu
Sondajul arheologic efectuat la Tîrcov-Vf. Dîlma, jud. Buzău
44
George Trohani, Radian Andreescu
Cercetările arheologice din punctul „Piatra cu Lilieci” din satul Tîrcov, comuna Pîrscov, jud. Buzău
48
L. Chițescu, A. Păunescu
Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetăţeni, jud. Argeş
52
Lucian Chițescu, Anca Păunescu, Elena Renta, Gheorghe Matei, Virgil Niţulescu
Aşezarea geto-dacică de la Giurgeni-Mozacu, jud. Ialomiţa
57
Valeriu Leahu
Date şi consideraţii noi cu privire la periodizarea evoluţiei culturii Tei
62
Laurenţia Georgescu
Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ
75
George Trohani
Vases-colonnettes geto-dace
83
Lucian Chiţescu
Elemente definitorii ale centrului voievodal de la Cetăţeni puse în lumenă de cercetarea arheologică a anilor din urmă
85
Laurenţia Georgescu
Necropolele medievale din Cîmpia Romînă. Secolele XIV-XVI. I. Populaţia rurală
91
Lucian Chițescu, Anca Păunescu, Gheorghe Matei, Elena Renta, Virgil Niţulescu
Cercetările arheologice de la Piua Petri (Oraşul de Floci), com. Giurgeni, jud. Ialomiţa
97
Lucia Ţeposu-Marinescu
Typen Römischer Bronzestatuetten aus Dakien. II. Orlentalische Gottheiten
105
Anca Păunescu, Elena Renta
Cercetări arheologice la Ţăndarei, jud. Ialomiţa
109
Doina Leahu
Tezaurul de aur din epoca bronzului descoperit pe teritoriul jud. Argeş
111
Doina Leahu
Consideraţii asupra unor podoabe antice de aur de la Lungoci, Balaci şi Moigrad
114
Cristina Anton Manea
„Diadema” de la Sibiu
118