Cercetări Arheologice nr. 08/1986

Cercetări Arheologice nr. 08, anul 1986

CUPRINS

Dragomir Popovici
Cercetări arheologice din anul 1981 de la Mitoc „Pîrîul lui lstrati”, jud. Botoşani
9
Valeriu Leahu, George Τrohani
Săpăturile arheologice efectuate la Vităneşti, jud. Teleorman
21
Costachi Buzdugan, Victor Bobi, Anton Paragină
Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Boloteşti, jud.Vrancea
27
Nicolae Ursulescu, Dragomir Popovici
Şantierul arheologic Preutești „Dealul Cetăţii”, jud. Suceava
27
Alexandru Vulpe, Marieta Gheorghița
Săpaturile arheologice din anii 1980, 1982 şi 1983 la stațiunea getică de la Popeşti, com. Mihăileşti, jud. Giurgiu
43
Lucia Marinescu, Anişoara Sion, Ion Anbritoiu
Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia (com.Vețel, jud.Hunedoara), sector terme
53
Liviu Petculescu, Bogdan Filipescu, Cristina Crăciun
Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com.Vețel), jud.Hunedoara
59
Crişan Muşeţeanu
Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul „Edificiul roman”
63
Lucian Chițescu, Anca Păunescu
Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, jud. Argeş. Locuința voievodală
67
Lucian Chiţescu, Anca Păunescu
Cercetările arheologice de la Piua Patrii (Oraşul de Floci) com. Giurgeni, jud.Ialomița
75
Lia Bătrîna, Octav Monoranu, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice din zona Fîntîna Mare-Spătăreşti, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava
85
Venera Rădulescu, Iulian Cămui
O locuinţă cu pivniță de piatră din sec. XIV-XV la Polata, jud. Gorj
101
Gh.I. Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihăescu
Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 şi 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgovişte
113
Gh.I.Cantacuzino
Cercetări arheologice la Leşnic, jud. Hunedoara
127
Dan Mona, Ştefan Cucoş, Dragomir Popovici, Gh. Dumitroaia
Noi date C14 din nivelurile aparţinînd culturii Precucuteni din staţiunea de la Poduri „Dealul Ghindaru”, jud.Bacău
137
Alexandra Bolomey
Resturile de animale dintr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia
143
Valeriu Leahu
Mormînt de incineraţie descoperit la Romula
155