Cercetări Arheologice nr. 08/1986

Cercetări Arheologice nr. 08, anul 1986

CUPRINS

Dragomir Popovici
Cercetări arheologice din anul 1981 de la Mitoc „Pîrîul lui lstrati”, jud. Botoşani
9-19
Valeriu Leahu, George Τrohani
Săpăturile arheologice efectuate la Vităneşti, jud. Teleorman
21-26
Costachi Buzdugan, Victor Bobi, Anton Paragină
Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Boloteşti, jud.Vrancea
27-35
Nicolae Ursulescu, Dragomir Popovici
Şantierul arheologic Preutești „Dealul Cetăţii”, jud. Suceava
37-41
Alexandru Vulpe, Marieta Gheorghița
Săpaturile arheologice din anii 1980, 1982 şi 1983 la stațiunea getică de la Popeşti, com. Mihăileşti, jud. Giurgiu
43-51
Lucia Marinescu, Anişoara Sion, Ion Andrițoiu
Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia (com.Vețel, jud.Hunedoara), sector terme
53-58
Liviu Petculescu, Bogdan Filipescu, Cristina Crăciun
Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com.Vețel), jud.Hunedoara
59-62
Crişan Muşeţeanu
Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul „Edificiul roman”
63-65
Lucian Chițescu, Anca Păunescu
Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, jud. Argeş. Locuința voievodală
67-74
Lucian Chiţescu, Anca Păunescu
Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci) com. Giurgeni, jud.Ialomița
75-83
Lia Bătrîna, Octav Monoranu, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice din zona Fîntîna Mare-Spătăreşti, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava
85-100
Venera Rădulescu, Iulian Cămui
O locuinţă cu pivniță de piatră din sec. XIV-XV la Polata, jud. Gorj
101-112
Gheorghe I. Cantacuzino, Petre Diaconescu, Gabriel Mihăescu
Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 şi 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgovişte
113-126
Gh.I.Cantacuzino
Cercetări arheologice la Leşnic, jud. Hunedoara
127-133
Dan Monah, Ştefan Cucoş, Dragomir Popovici, Gheorghe Dumitroaia
Noi date C14 din nivelurile aparţinînd culturii Precucuteni din staţiunea de la Poduri „Dealul Ghindaru”, jud.Bacău
137-142
Alexandra Bolomey
Resturile de animale dintr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia
143-152
Valeriu Leahu
Mormînt de incineraţie descoperit la Romula
155-158