Cercetări Arheologice nr. 07/1984

Cercetări Arheologice nr. 07, anul 1984

CUPRINS

Constantin Isăcescu
Săpăturile de salvare de la Sultana, com. Mînăstirea, jud.Călăraşi
27
Dragomir Popovici, Bujor Alexe
Şantierul arheologic Poduri-Valea Şoşii, „Dealul Păltiniş”, jud. Bacău
45
Dragomir Popovici, George Trohani
Şantierul arheologic Poduri-Prohozeşti, „Silişte”, jud.Bacău
65
Nicolae Ursulescu, Dragomir Popovici
Cercetările arheologice de la Preuteşti, jud . Suceava
81
George Trohani
Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiştei, punctul Săruleşti, jud. Călăraşi
85
Augustin Ulanici
Săpăturile arheologice de la Sănduliţa, com. Săruleşti, jud. Călăraşi
113
Liviu Petculescu
Săpăturile arheologice din castrul Micia
117
Lucia Marinescu, Anişoara Sion, Ion Andriţoiu
Cercetările arheologice din thermele romane de la Micia (Veţel), jud .Hunedoara
121
Bogdan Filipescu
Cercetări în staţiunea arheologică Malu Roşu, com.Fierbinţi-Tîrg, jud. Ialomiţa
129
Anca Păunescu, Spiridon Cristocea
Cercetările arheologice din sectorul „Monumente” de la Cetăţeni, jud . Argeş
137
Anca Păunescu
Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci),com. Giurgeni, jud. Călăraşi
143
Laurenţia Georgescu
Date preliminare antropologice privind populaţia medievală de la Piua Petri din necropola III
149
Lia Bătrîna, Octav Monoranu, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice din cuprinsul reşedinţei feudale de la Giuleşti, com. Boroaia, jud. Suceava
153
Lia Bătrîna, Octav Monoranu, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice de la Fîntîna Mare, com. Vadul Moldovei, jud. Suceava
165
Venera Rădulescu
Săpăturile arheologice de la Runcu,jud. Gorj
175
Venera Rădulescu
Cercetările arheologice de la Ursaţi, jud. Gorj
181
George Trohani
Modul de realizarea unor pumnale Akinakes. Studiu radiografie
191
Gheorghe I. Cantacuzino
Unele probleme privind cercetările arheologice de la Cîmpulung
199
Mircea Rusu
Tezaurul de la Pietroasele şi contextul istoric contemporan
207
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Contribuţii arheologice la istoricul oraşului Baia
231
Luminiţa Munteanu
Cercetări arheologice şi istorice efectuate la castelul Lăzarea
245