Cercetări Arheologice nr. 07/1984

Cercetări Arheologice nr. 07, anul 1984

CUPRINS

Constantin Isăcescu
Săpăturile de salvare de la Sultana, com. Mînăstirea, jud.Călăraşi
27-43
Dragomir Popovici, Bujor Alexe
Şantierul arheologic Poduri-Valea Şoşii, „Dealul Păltiniş”, jud. Bacău
45-64
Dragomir Popovici, George Trohani
Şantierul arheologic Poduri-Prohozeşti, „Silişte”, jud.Bacău
65-79
Nicolae Ursulescu, Dragomir Popovici
Cercetările arheologice de la Preuteşti, jud . Suceava
81-84
George Trohani
Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiştei, punctul Săruleşti, jud. Călăraşi
85-111
Augustin Ulanici
Săpăturile arheologice de la Sănduliţa, com. Săruleşti, jud. Călăraşi
113-116
Liviu Petculescu
Săpăturile arheologice din castrul Micia
117-119
Lucia Marinescu, Anişoara Sion, Ion Andriţoiu
Cercetările arheologice din thermele romane de la Micia (Veţel), jud. Hunedoara
121-127
Bogdan Filipescu
Cercetări în staţiunea arheologică Malu Roşu, com.Fierbinţi-Tîrg, jud. Ialomiţa
129-135
Anca Păunescu, Spiridon Cristocea
Cercetările arheologice din sectorul „Monumente” de la Cetăţeni, jud . Argeş
137-141
Anca Păunescu
Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci),com. Giurgeni, jud. Călăraşi
143-148
Laurenţia Georgescu
Date preliminare antropologice privind populaţia medievală de la Piua Petri din necropola III
149-151
Lia Bătrîna, Octav Monoranu, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice din cuprinsul reşedinţei feudale de la Giuleşti, com. Boroaia, jud. Suceava
153-163
Lia Bătrîna, Octav Monoranu, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice de la Fîntîna Mare, com. Vadul Moldovei, jud. Suceava
165-174
Venera Rădulescu
Săpăturile arheologice de la Runcu,jud. Gorj
175-180
Venera Rădulescu
Cercetările arheologice de la Ursaţi, jud. Gorj
181-188
George Trohani
Modul de realizarea unor pumnale Akinakes. Studiu radiografie
191-198
Gheorghe I. Cantacuzino
Unele probleme privind cercetările arheologice de la Cîmpulung
199-206
Mircea Rusu
Tezaurul de la Pietroasele şi contextul istoric contemporan
207-221
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Contribuţii arheologice la istoricul oraşului Baia
231-243
Luminiţa Munteanu
Cercetări arheologice şi istorice efectuate la castelul Lăzarea
245-273