Cercetări Arheologice nr. 06/1983

Cercetări Arheologice nr. 06, anul 1983

CUPRINS

Dan Monah, Ştefan Cucoş,Dragomir Popovici, Silvia Antonescu, Gheorghe Dumitroaia
Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru
3
Augustin Ulanici
Săpăturile efectuate la Brăneţ,în aşezare a Glina
23
George Trohani
Cercetările arheologice de la Vladiceasca, punctul „Ochiul lui Velicu”, com. Valea Argovei, jud. Călăraşi
31
Liviu Petculescu
Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia
45
Lucian Chiţescu, Anişoara Sion, Spiridon Cristocea
Cercetările arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, jud. Argeş
51
Lia Bătrîna, Adrian Bâtrîna, Ion Vătămanu, Ştefan Scorţanu
Ansamblul reşedinţei feudale de la Giuleşti, jud. Suceava
79
Lucian Chiţescu, Anca Păunescu, Tudor Papasima
Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.Ialomiţa
95
Laurenţia Georgescu
Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Piua Petrii (Oraşul de Floci ) în 1981
109
Constantin Isăcescu
Sondajul arheologic de pe teritoriul com. Fierbinţi-Tîrg, jud.Ialomiţa
111
Bogdan Filipescu
Staţiunea arheologică Malu Roşu-Fierbinţi, jud.Ialomiţa
123
Venera Rădulescu, Gheorghe Calotoiu
Cercetările arheologice de la Polata, jud.Gorj
133
Doina Galbenu
Aşezarea de tip Sălcuţa de la Almăjel, jud . Mehedinţi
143
Alexandra Bolomey
Noi descoperiri de oase umane într-o aşezare cucuteniană
159
Valeriu Leahu
Tracii carpato-dunăreni în marile migraţii egeene
175
George Trohani
Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj
205
George Trohani, Traian Zorzoliu
O necropolă din sec. al IV-lea e.n . descoperită la Drăgăneşti-Olt
209
Gheorghe Cantacuzino
Vechi etape de locuire medievală în zona ansamblului Stelea din Tîrgovişte
225
Luminiţa Munteanu
Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com.Vărădia, jud.Caraş Severin
231
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Unele opinii privind aşezarea saşilor la Baia în lumina cercetărilor arheologice
239
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Tezaurul monetar de la Netezi, jud.Neamţ
259