Cercetări Arheologice nr. 06/1983

Cercetări Arheologice nr. 06, anul 1983

CUPRINS

Dan Monah, Ştefan Cucoş,Dragomir Popovici, Silvia Antonescu, Gheorghe Dumitroaia
Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru
3-22
Augustin Ulanici
Săpăturile efectuate la Brăneţ, în aşezarea Glina
23-29
George Trohani
Cercetările arheologice de la Vladiceasca, punctul „Ochiul lui Velicu”, com. Valea Argovei, jud. Călăraşi
31-43
Liviu Petculescu
Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia
45-50
Lucian Chiţescu, Anişoara Sion, Spiridon Cristocea
Cercetările arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, jud. Argeş
51-77
Lia Bătrîna, Adrian Bâtrîna, Ion Vătămanu, Ştefan Scorţanu
Ansamblul reşedinţei feudale de la Giuleşti, jud. Suceava
79-93
Lucian Chiţescu, Anca Păunescu, Tudor Papasima
Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.Ialomiţa
95-108
Laurenţia Georgescu
Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Piua Petrii (Oraşul de Floci ) în 1981
109-121
Constantin Isăcescu
Sondajul arheologic de pe teritoriul com. Fierbinţi-Tîrg, jud.Ialomiţa
111-121
Bogdan Filipescu
Staţiunea arheologică Malu Roşu-Fierbinţi, jud.Ialomiţa
123-131
Venera Rădulescu, Gheorghe Calotoiu
Cercetările arheologice de la Polata, jud.Gorj
133-139
Doina Galbenu
Aşezarea de tip Sălcuţa de la Almăjel, jud . Mehedinţi
143-158
Alexandra Bolomey
Noi descoperiri de oase umane într-o aşezare cucuteniană
159-173
Valeriu Leahu
Tracii carpato-dunăreni în marile migraţii egeene
175-204
George Trohani
Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj
205-208
George Trohani, Traian Zorzoliu
O necropolă din sec. al IV-lea e.n . descoperită la Drăgăneşti-Olt
209-223
Gheorghe Cantacuzino
Vechi etape de locuire medievală în zona ansamblului Stelea din Tîrgovişte
225-230
Luminiţa Munteanu
Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com.Vărădia, jud.Caraş Severin
231-238
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Unele opinii privind aşezarea saşilor la Baia în lumina cercetărilor arheologice
239-258
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Tezaurul monetar de la Netezi, jud.Neamţ
259-260