Cercetări Arheologice nr. 05/1982

Cercetări Arheologice nr. 05, anul 1982

CUPRINS

Eugenia Zaharia, Doina Galbenu, Zoltan Szekely
Săpăturile arheologice de la Ariuşd, jud. Covasna
3-7
Dan Monah, Ştefan Cucoş, Dragomir Popovici, Silvia Antonescu
Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud.Bacău
9-22
Dragomir Popovici, Nicolae Ursulescu
Şantierul arheologic Preuţeşti „Cetate”, jud . Suceava
23-27
Costachi Buzdugan
Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giurcani, jud . Vaslui
29-35
Augustin Ulanici
Săpăturile de la Valea laşului, jud. Argeş
37-42
Valeriu Leahu
Săpăturile arheologice efectuate la Daia
43-51
Alexandru Oancea
Săpăturile arheologice de la Petrişoru-Racoviţeni, jud. Buzău
53-58
George Trohani
Săpăturile arheologice din com. Valea Argovei, jud. Călăraşi
59-63
George Trohani, Traian Zorzoliu
Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt
65-71
Liviu Petculescu, Alexandru Toma Nemoianu, Ruxandra Anastasiu
Săpăturile arheologice din castrul Micia (com .Veţel), jud. Hunedoara
73-76
Bogdan Filipescu
Săpăturile arheologice de la Fierbinţi-Malu Roşu, jud. Ialomiţa
77-81
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna, Ion Vatamanu
Cercetările de la Netezi, jud. Neamţ
83-93
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice de la Curtea de Argeş
95-107
Luminiţa Munteanu
Date arheologice referitoare la Mânăstirea Partoş, jud.Timiş
109-117
Venera Rădulescu, Gheorghe Calotoiu
Cercetările arheologice de la Poiata, jud. Gorj
119-127
Lucian Chiţescu, Tudor Papasima, Petre Vlădilă, Venera Rădulescu, Anca Păunescu
Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.Ialomiţa
129-158
Laurenția Georgescu
Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Piua Petrii (1979-1980)
159-166
Alexandra Bolomey
Contribuţie la cunoaşterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călăraşi
169-193
Dan Drăguș
Aplice de bronz geto-dacice cu reprezentări animaliere
195-200
Constantin Isăcescu
Noi date privind necropola feudală timpurie de la Frăţeşti, jud. Giurgiu
201-214
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Contribuţii arheologice la cunoaşterea primului lăcaş al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuţilor din Suceava
215-224
Gheorghe I.Cantacuzino
Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Tîrgoviştei
225-233
George Trohani
Pagini din scrisori, pagini de arheologie. Din corespondenţa prof. Gheorghe Cantacuzino
235-257