Cercetări Arheologice nr. 05/1982

Cercetări Arheologice nr. 05, anul 1982

CUPRINS

Eugenia Zaharia, Doina Galbenu, Zoltan Szekely
Săpăturile arheologice de la Ariuşd, jud. Covasna
3
Dan Monah, Ştefan Cucoş, Dragomir Popovici, Silvia Antonescu
Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud.Bacău
9
Dragomir Popovici, Nicolae Ursulescu
Şantierul arheologic Preuţeşti „Cetate”, jud . Suceava
23
Costachi Buzdugan
Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giurcani, jud . Vaslui
29
Augustin Ulanici
Săpăturile de la Valea laşului, jud. Argeş
37
Valeriu Leahu
Săpăturile arheologice efectuate la Daia
43
Alexandru Oancea
Săpăturile arheologice de la Petrişoru-Racoviţeni, jud. Buzău
53
George Trohani
Săpăturile arheologice din com. Valea Argovei, jud. Călăraşi
59
George Trohani, Traian Zorzoliu
Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt
65
Liviu Petculescu, Alexandru Toma Nemoianu, Ruxandra Anastasiu
Săpăturile arheologice din castrul Micia (com .Veţel), jud. Hunedoara
73
Bogdan Filipescu
Săpăturile arheologice de la Fierbinţi-Malu Roşu, jud. Ialomiţa
77
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna, Ion Vatamanu
Cercetările de la Netezi, jud. Neamţ
83
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Cercetările arheologice dela Curtea de Argeş
95
Luminiţa Munteanu
Date arheologice referitoare la Mânăstirea Partoş, jud.Timiş
109
Venera Rădulescu, Gheorghe Calotoiu
Cercetările arheologice de la Poiata, jud. Gorj
119
Lucian Chiţescu, Tudor Papasima, Petre Vlădilă, Venera Rădulescu, Anca Păunescu
Cercetările arheologic e de la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.Ialomiţa
129
Laurenția Georgescu
Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Piua Petrii (1979-1980)
159
Alexandra Bolomey
Contribuţie la cunoaşterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călăraşi
169
Dan Drăguș
Aplice de bronz geto-dacice cu reprezentări animaliere
195
Constantin Isăcescu
Noi date privind necropola feudală timpurie de la Frăţeşti, jud. Giurgiu
201
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna
Contribuţii arheologice la cunoaşterea primului lăcaş al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuţilor din Suceava
215
Gheorghe I.Cantacuzino
Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Tîrgoviştei
225
George Trohani
Pagini din scrisori, pagini de arheologie. Din corespondenţa prof. Gheorghe Cantacuzino
235