Cercetări Arheologice nr. 03/1979

Cercetări Arheologice nr. 03, anul 1979

CUPRINS

Doina Galbenu
Săpături în tell-ul de la Hîrşova, jud. Constanţa
3-8
Augustin Ulanici
Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov
9-26
Augustin Ulanici
Săpăturile arheologice efectuate la Braneţ în anul 1976
27-38
Alexandru Oancea
Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrişoru, com. Racoviţeni, jud. Buzău
39-42
Valeriu Leahu
Sondajul arheologic de la Frăţeşti, jud. Ilfov
43-51
Alexandru Oancea
Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud.Buzău
53-57
Costachi Buzdugan
Cercetările arheologice de la Rateşu Cuzei, jud. Vaslui
59-75
Valeria Edith Ionescu Rusu, Maria Brăileanu
Studiul resturilor faunistice descoperite în aşezarea de la Rateşu Cuzei aparţinînd culturii Noua (epoca bronzului)
77-86
Costachi Buzdugan
Sondajul arheologic de la Voineşti, jud. Vaslui
87-93
Alexandru Vulpe, Marieta Gheorghiţa
Şantierul arheologic Popeşti, com. Mihăileşti, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra rezultatelor din campania anilor 1976-1977
95-104
Lucia Marinescu, Anişoara Sion, Liviu Petculescu, Ioan Andriţoiu, Valeria Edith Ionescu Rusu, Maria Brăileanu
Şantierul arheologic Micia (Veţel, jud. Hunedoara)
105-126
Valeriu Leahu, George Trohani
Săpăturile arheologice de la Vităneşti, jud. Teleorman
127-141
Valeria Edith Ionescu Rusu
Date cu privire la resturile animaliere. Ofrande din mormintele de călăreţi de la Vităneşti, jud. Teleorman
143-150
Radu Popa, Alexandru Nemoianu, Victor Eskenasy
Şantierul arheologic Voivozi, com. Popeşti, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976
151-154
Mariana Dumitrache
Cetatea sătească din Drăuşeni, jud. Braşov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977
155-198
Lucian Chiţescu, Niculae Conovici, Radu Lungu, Anca Păunescu, Venera Rădulescu
Cercetări arheologice la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud. Ialomiţa
199-246
Maria Brăileanu, Valeria Edith Ionescu Rusu
Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe şantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomiţa
247-249
Gheorghe I. Cantacuzino
Sondaje arheologice în oraşul Focşani
251-260
Gheorghe Cantacuzino, George Trohani
Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov
261-328
George Trohani
Două cuţite-pumnal din metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinţi
331-333
Dan Drăguş
O nouă descoperire aparţinînd tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iaşi
335-338
Emil Moscalu
Probleme ale cetăţilor cu ”val vitrificat”
339-351
Petre Voievozeanu, Emil Moscalu
Mormîntul princiar getic şi tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman
353-360
Emil Moscalu, Corneliu Beda
Noi cetăţi traco-getice
361-373
Emil Moscalu, Corneliu Beda
Descoperirile arheologice de la Pietroşani, jud. Teleorman
375-383
Emil Moscalu
Sondaje şi cercetări de suprafaţă
385-400
Ion Spiru, Corneliu Beda
Tell-ul gumelniţean de la Ploșca, jud.Teleorman
401-404
Lucia Marinescu
O statuetă de bronz de la Micia
405-408
Mariana Dumitrache
Materiale ceramice din cetatea ţărănească din com. Hărman, jud. Braşov
409-420
Ion Chicideanu
O aşezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău
421-438
Gheorghe I. Cantacuzino
Ceramică medievală descoperită la Vodiţa prin săpăturile din anul 1970
439-451
Ion Spiru
Descoperiri arheologice în jud. Teleorman
453-459
Valeria Edith Ionescu Rusu
Notă asupra unei probe de seminţe carbonizate din aşezarea Raskopaniţa, R. Ρ. Bulgaria
461-462