Cercetări Arheologice nr. 03/1979

Cercetări Arheologice nr. 03, anul 1979

CUPRINS

Doina Galbenu
Săpături în tell-ul de la Hîrşova, jud. Constanţa
3
Augustin Ulanici
Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov
9
Augustin Ulanici
Săpăturile arheologice efectuate la Braneţ în anul 1976
27
Alexandru Oancea
Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrişoru, com. Racoviţeni, jud. Buzău
39
Valeriu Leahu
Sondajul arheologic de la Frăţeşti, jud. Ilfov
43
Alexandru Oancea
Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud.Buzău
53
Costachi Buzdugan
Cercetările arheologice de la Rateşu Cuzei, jud. Vaslui
59
Valeria Edith Ionescu Rusu, Maria Brăileanu
Studiul resturilor faunistice descoperite în aşezarea de la Rateşu Cuzei aparţinînd culturii Noua (epoca bronzului)
77
Costachi Buzdugan
Sondajul arheologic de la Voineşti, jud. Vaslui
87
Alexandru Vulpe, Marieta Gheorghiţa
Şantierul arheologic Popeşti, com. Mihăileşti, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra rezultatelor din campania anilor 1976-1977
95
Lucia Marinescu, Anişoara Sion, Liviu Petculescu, Ioan Andriţoiu, Valeria Edith Ionescu Rusu, Maria Brăileanu
Şantierul arheologic Micia (Veţel, jud. Hunedoara)
105
Valeriu Leahu, George Trohani
Săpăturile arheologice de la Vităneşti, jud. Teleorman
127
Valeria Edith Ionescu Rusu
Date cu privire la resturile animaliere. Ofrande din mormintele de călăreţi de la Vităneşti, jud. Teleorman
143
Radu Popa, Alexandru Nemoianu, Victor Eskenasy
Şantierul arheologic Voivozi, com. Popeşti, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976
151
Mariana Dumitrache
Cetatea sătească din Drăuşeni, jud. Braşov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977
155
Lucian Chiţescu, Niculae Conovici, Radu Lungu, Anca Păunescu, Venera Rădulescu
Cercetări arheologice la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud. Ialomiţa
199
Laurenţia Georgescu
Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Oraşul de Floci
242
Maria Brăileanu, Valeria Edith Ionescu Rusu
Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe şantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomiţa
247
Gheorghe I. Cantacuzino
Sondaje arheologice în oraşul Focşani
251
Gheorghe Cantacuzino, George Trohani
Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov
261
George Trohani
Două cuţite-pumnal din metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinţi
331
Dan Drăguş
O nouă descoperire aparţinînd tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iaşi
335
Emil Moscalu
Probleme ale cetăţilor cu ”val vitrificat”
339
Petre Voievozeanu, Emil Moscalu
Mormîntul princiar getic şi tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman
353
Emil Moscalu, Corneliu Beda
Noi cetăţi traco-getice
361
Emil Moscalu, Corneliu Beda
Descoperirile arheologice de la Pietroşani, jud. Teleorman
375
Emil Moscalu
Sondaje şi cercetări de suprafaţă
385
Ion Spiru, Corneliu Beda
Tell-ul gumelniţean de la Ploșca, jud.Teleorman
401
Lucia Marinescu
O statuetă de bronz de la Micia
405
Mariana Dumitrache
Materiale ceramice din cetatea ţărănească din com. Hărman, jud. Braşov
409
Ion Chicideanu
O aşezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău
421
Gheorghe I. Cantacuzino
Ceramică medievală descoperită la Vodiţa prin săpăturile din anul 1970
439
Ion Spiru
Descoperiri arheologice în jud. Teleorman
453
Valeria Edith Ionescu Rusu
Notă asupra unei probe de seminţe carbonizate din aşezarea Raskopaniţa, R. Ρ. Bulgaria
461