Cercetări Arheologice nr. 02/1976

Cercetări Arheologice nr. 02, anul 1976

CUPRINS

George Trohani, Alexandru Oancea
Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vînătorii Mici, judeţul Ilfov
19-32
Augustin Ulanici
Noi cercetări arheologice la Braneţ
33-72
Valeriu Leahu, George Trohani
Sondajul arheologic de la Surlari
73-86
George Trohani
Săpăturile din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca
87-134
Valeria Edith Ionescu
Date noi cu privire la materialul faunistic din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, judeţul Ilfov
135-153
Lucian Chiţescu
Cercetări arheologice la Cetăţeni, judeţul Argeş
155-188
Alexandru Oancea
Unele observaţii cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cîrlomăneşti, judeţul Buzău
191-237
Constantin Buzdugan
Pumnale hallstattiene târzii de pe teritoriul României
239-273
Emil Moscalu
O aşezare getică de la sfîrşitul sec. al V-lea î.e.n. în Muntenia
275-286
Constantin Petolescu
Relieful votiv în Oltenia romană
287-304
Anca Păunescu
Căldări din lut cu torţi interioare descoperite la Tîrgşor, judeţul Prahova
305-310