Cercetări Arheologice nr. 02/1976

Cercetări Arheologice nr. 02, anul 1976

CUPRINS

George Trohani, Alexandru Oancea
Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vînătorii Mici, judeţul Ilfov
19
Augustin Ulanici
Noi cercetări arheologice la Braneţ
33
Valeriu Leahu, George Trohani
Sondajul arheologic de la Surlari
73
George Trohani
Săpăturile din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca
87
Valeria Edith Ionescu
Date noi cu privire la materialul faunistic din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, judeţul Ilfov
135
Lucian Chiţescu
Cercetări arheologice la Cetăţeni, judeţul Argeş
155
Alexandru Oancea
Unele observaţii cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cîrlomăneşti, judeţul Buzău
191
Constantin Buzdugan
Pumnale hallstattiene târzii de pe teritoriul României
239
Emil Moscalu
O aşezare getică de la sfîrşitul sec . al V-le a î.e.n. în Muntenia
275
Constantin Petolescu
Relieful votiv în Oltenia romană
287
Anca Păunescu
Căldări din lut cu torţi interioare descoperite la Tîrgşor, judeţul Prahova
305