Cercetări Arheologice nr. 01/1975

Cercetări Arheologice nr. 01, anul 1975

CUPRINS

Doina Galbenu
Aşezările neolitice de la Şimnic
9-43
Augustin Ulanici
Săpăturile de la Braneţ, jud.Olt
45-76
Augustin Ulanici, Gheorghe Trohani
Săpăturile de la Greci , com. Grădiştea, jud.Ilfov
77-100
Valeriu Leahu
Sondajul arheologic de la Izvoarele
101-115
Vlad Protopopescu
Raport asupra săpăturilor arheologic e de la Corneşti, com. Adămuş, jud. Mureş, din anul 1972
117
George Trohani
Săpăturile arheologice efectuate la Chirnogi, jud. Ilfov, în anii 1971-1972
127-149
George Trohani
Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973
151-175
Edith Ionescu
Studiul materialului faunistic provenit din unele locuinţe geto-dacice de la Vlădiceasca
177-179
Larissa Nemoianu, Ion Andriţoiu
Sondajul arheologic de la Ardeu, (Com. Balşa, jud. Hunedoara)
181-190
Valeriu Leahu
Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969)
191-215
Lucia Marinescu, Liviu Mărghitan, Constantin C. Petolescu
Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974
217-233
Anca Păunescu
Şantierul arheologic Tîrgşoru Vechi. Raport de săpătură
231-244
Lucian Chiţescu
Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava
245-259
Dinu V. Rosetti
Cetăţeni-Argeş. Istoricul cercetărilor arheologice
261-289