Cercetări Arheologice nr. 01/1975

Cercetări Arheologice nr. 01, anul 1975

CUPRINS

Doina Galbenu
Aşezările neolitice de la Şimnic
9
Augustin Ulanici
Săpăturile de la Braneţ, jud.Olt
45
Augustin Ulanici, Gheorghe Trohani
Săpăturile de la Greci , com. Grădiştea, jud.Ilfov
77
Valeriu Leahu
Sondajul arheologic de la Izvoarele
101
Vlad Protopopescu
Raport asupra săpăturilor arheologic e de la Corneşti, com. Adămuş, jud. Mureş, din anul 1972
117
George Trohani
Săpăturile arheologice efectuate la Chirnogi, jud. Ilfov, în anii 1971-1972
127
George Trohani
Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973
151
Edith Ionescu
Studiul materialului faunistic provenit din unele locuinţe geto-dacice de la Vlădiceasca
177
Larissa Nemoianu, Ion Andriţoiu
Sondajul arheologic de la Ardeu, (Com. Balşa, jud. Hunedoara)
181
Valeriu Leahu
Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969)
191
Lucia Marinescu, Liviu Mărghitan, Constantin C. Petolescu
Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974
217
Anca Păunescu
Şantierul arheologic Tîrgşoru Vechi. Raport de săpătură
231
Lucian Chiţescu
Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava
245
Dinu V. Rosetti
Cetăţeni-Argeş. Istoricul cercetărilor arheologice
261